МЦ Лозенец

Медицински център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
1488 оценки

Рейтинг
1488 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД и Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Виктор Василев

Д-р Виктор Василев

няма оценки

Ортопед · София

Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 17:20
Запази час
Д-р Самуил Вълчанов

Д-р Самуил Вълчанов

няма оценки

Хирург · София

Най-ранен час: сряда в 13:30
Запази час
Д-р Инес Накшо

Д-р Инес Накшо

няма оценки

Дерматолог · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: четвъртък в 8:00
Запази час
Д-р Екатерина Петрова

Д-р Екатерина Петрова

4 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 13:00
Запази час
Д-р Николай Увалиев

Д-р Николай Увалиев

няма оценки

Анестезиолог · София

Най-ранен час: понеделник в 17:00
Запази час
Д-р Снежана Йосифова

Д-р Снежана Йосифова

5 оценки

Алерголог · София

Най-ранен час: понеделник в 8:20
Запази час
Д-р Герасим Темелков

Д-р Герасим Темелков

3 оценки

Гастроентеролог · София

Най-ранен час: 9 октомври 13:45
Запази час
Здравка Анина

Здравка Анина

няма оценки

Психолог · София

Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 9:00
Запази час
Д-р Виолета Азис, д-р

Д-р Виолета Азис, д-р

няма оценки

Психолог, Психотерапевт · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: понеделник в 9:00
Запази час
Любомир Драганов

Любомир Драганов

няма оценки

Психолог, Психотерапевт · София

Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 13:00
Запази час
Д-р Нонка Юрукова, дм

Д-р Нонка Юрукова, дм

няма оценки

Гастроентеролог · София

Най-ранен час: понеделник в 13:00
Запази час
Доц. Искра Такева, дм

Доц. Искра Такева, дм

няма оценки

Физиотерапевт · София

Най-ранен час: понеделник в 10:00
Запази час
Д-р Ивайло Дончев

Д-р Ивайло Дончев

няма оценки

Уролог · София

Най-ранен час: четвъртък в 14:30
Запази час
Проф. Веселин Кожухаров, дмн

Проф. Веселин Кожухаров, дмн

няма оценки

Ортопед · София

Най-ранен час: 19 октомври 16:10
Запази час
Д-р Борил Петров, дм

Д-р Борил Петров, дм

1 оценка

Уролог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: 9 октомври 10:50
Запази час
Д-р Люба Казакова

Д-р Люба Казакова

1 оценка

Психиатър · София

Най-ранен час: понеделник в 8:00
Запази час
Д-р Красимир Ангелов

Д-р Красимир Ангелов

няма оценки

Пулмолог (Белодробни болести) · София

Най-ранен час: понеделник в 10:00
Запази час
Д-р Даниела Арабаджиева

Д-р Даниела Арабаджиева

3 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 13:30
Запази час
Доц. Велислава Димитрова, дм

Доц. Велислава Димитрова, дм

9 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Най-ранен час: сряда в 9:30
Запази час
Доц. Росица Попова

Доц. Росица Попова

3 оценки

Диетолог · София

Работи с деца
Най-ранен час: четвъртък в 13:30
Запази час