МЦ Лозенец | Супердок

МЦ Лозенец

Медико-дентален център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
135 оценки

Рейтинг
135 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Димитрина Едрева, дм

Д-р Димитрина Едрева, дм

УНГ · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Катина Стойчева

Д-р Катина Стойчева

Уролог · София

Най-ранен час: петък в 16:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: петък в 16:00
Д-р Слави Къртев

Д-р Слави Къртев

УНГ · София

Най-ранен час: Утре в 8:20
Запази час
Най-ранен час: Утре в 8:20
Д-р Гергана Лазарова

Д-р Гергана Лазарова

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: 30 декември 09:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 30 декември 09:00
Д-р Антони Михайлов

Д-р Антони Михайлов

Хирург · София

Най-ранен час: 20 декември 13:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: 20 декември 13:30
Д-р Виктория Георгиева

Д-р Виктория Георгиева

Гастроентеролог · София

Най-ранен час: 13 декември 17:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 13 декември 17:00
Д-р Христо Митков

Д-р Христо Митков

Гастроентеролог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: Утре в 8:40
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 8:40
Д-р Тунан Хюсменов

Д-р Тунан Хюсменов

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Саша Кържина

Д-р Саша Кържина

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: 19 декември 08:20
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 19 декември 08:20
Доц. Олег Чолаков

Доц. Олег Чолаков

Хирург · София

Най-ранен час: Утре в 16:00
Запази час
Най-ранен час: Утре в 16:00
Д-р Ирина Костова

Д-р Ирина Костова

Офталмолог (Очен лекар) · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Емил Дамянов

Д-р Емил Дамянов

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: четвъртък в 13:50
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 13:50
Доц. Дорина Асенова

Доц. Дорина Асенова

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: четвъртък в 10:50
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 10:50
Д-р Деница Лещарска

Д-р Деница Лещарска

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: 13 декември 17:10
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 13 декември 17:10
Д-р Анъл Хюсменов

Д-р Анъл Хюсменов

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Алфред Якуб Ел Хури

Д-р Алфред Якуб Ел Хури

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: Утре в 14:50
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 14:50
Д-р Севделин Манчев

Д-р Севделин Манчев

Уролог · София

Най-ранен час: 13 декември 12:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: 13 декември 12:00
Д-р Жанет Гергелчева

Д-р Жанет Гергелчева

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: Утре в 13:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 13:00
Д-р Борко Исаков

Д-р Борко Исаков

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: Утре в 9:50
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 9:50
Д-р Альона Митева

Д-р Альона Митева

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: понеделник в 8:50
Запази час
Най-ранен час: понеделник в 8:50