МЦ Лозенец | Супердок

МЦ Лозенец

Медико-дентален център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
489 оценки

Рейтинг
489 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Радослав Славчев

Д-р Радослав Славчев

4 оценки

Лицево-челюстен хирург · София

Най-ранен час: вторник в 8:40
Запази час
Най-ранен час: вторник в 8:40
Д-р Ваня Митова

Д-р Ваня Митова

няма оценки

Хирург · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: сряда в 16:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: сряда в 16:20
Д-р Славена Стойкова

Д-р Славена Стойкова

27 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Най-ранен час: 7 април 14:20
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: 7 април 14:20
Д-р Димитрина Едрева, дм

Д-р Димитрина Едрева, дм

99 оценки

УНГ · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Катина Стойчева

Д-р Катина Стойчева

56 оценки

Уролог · София

Най-ранен час: 12 април 13:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 12 април 13:00
Д-р Слави Къртев

Д-р Слави Къртев

24 оценки

УНГ · София

Най-ранен час: Утре в 13:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 13:30
Д-р Гергана Лазарова

Д-р Гергана Лазарова

15 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: 4 април 11:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 4 април 11:00
Д-р Антони Михайлов

Д-р Антони Михайлов

няма оценки

Хирург · София

Най-ранен час: вторник в 14:10
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 14:10
Д-р Виктория Георгиева

Д-р Виктория Георгиева

20 оценки

Гастроентеролог · София

Най-ранен час: 6 април 16:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 6 април 16:00
Д-р Христо Митков

Д-р Христо Митков

18 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: вторник в 9:20
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 9:20
Д-р Тунан Хюсменов

Д-р Тунан Хюсменов

22 оценки

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Най-ранен час: Утре в 8:00
Д-р Саша Кържина

Д-р Саша Кържина

3 оценки

Кардиолог · София

Най-ранен час: Утре в 12:20
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 12:20
Доц. Олег Чолаков

Доц. Олег Чолаков

2 оценки

Хирург · София

Най-ранен час: Утре в 15:00
Запази час
Най-ранен час: Утре в 15:00
Д-р Ирина Костова

Д-р Ирина Костова

41 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Най-ранен час: Утре в 8:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:20
Д-р Емил Дамянов

Д-р Емил Дамянов

8 оценки

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: вторник в 8:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 8:00
Доц. Дорина Асенова

Доц. Дорина Асенова

25 оценки

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: четвъртък в 10:30
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 10:30
Д-р Деница Лещарска

Д-р Деница Лещарска

21 оценки

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: 11 април 14:10
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: 11 април 14:10
Д-р Анъл Хюсменов

Д-р Анъл Хюсменов

18 оценки

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 13:30
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 13:30
Д-р Алфред Якуб Ел Хури

Д-р Алфред Якуб Ел Хури

4 оценки

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: сряда в 13:50
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: сряда в 13:50
Д-р Десимира Миронова

Д-р Десимира Миронова

261 оценки

Ендокринолог · София

Най-ранен час: Утре в 10:30
Запази час
Най-ранен час: Утре в 10:30