плюс Абонирай се

Общи условия за ползване и конфиденциалност

I. ЦЕЛИ

1. Супердок е онлайн платформа, която съдържа съгласувана информация за медицински лица и други немедицински специалисти, която дава достъп на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (наричани по-нататък "потребители") до тази информация.

2. Чрез Супердок не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

II. УСЛУГИ

1. Услуги, предоставяни на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми (потребителите) - Супердок осигурява техническа възможност на потребителите относно:
a) Регистриране и поддържане на собствен профил в мрежата на Супердок, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил;
б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана от потребителя в собствения му профил;
в) Оценяване и споделяне на коментари за медицински лица и други немедицински специалисти, регистрирани вече в мрежата на Супердок от потребители на Супердок, които са ползвали професионална помощ в лечебно заведение при съответното медицинско лице;
г) Записване за свободен час от профила на избраното от потребителя медицинско лице, чрез ползване на услугата „Запази час”.

2. Услуги, предоставяни на медицинските лица и други немедицински специалисти с потвърдени профили - Супердок осигурява на медицинските лица с потвърдени профили техническа възможност относно:
a) Поддържане на собствен профил в мрежата на Супердок, като не се допуска едно медицинско лице да регистрира повече от един профил, както и не се допуска група медицински лица да регистрират общ профил;
б) Обновяване и допълване на информацията, публикувана в собствения профил на медицинското лице;
в) Достъп до база от отзиви и оценки, направени от потребителите на Супердок;
г) Получаване на изпратени от потребителите автоматични записвания за свободен час, чрез ползване на услугата „Запази час”.

3. Ползването на общодостъпните услуги на Супердок е безплатно за ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми. Супердок не изисква от тях заплащане на такса за регистриране на профил, потвърждаване на регистриран профил, обновяване и допълване на основната информация публикувана в профилите на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми.

4. Супердок си запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация публикувана в Общите условия за ползване на Супердок.

5. С регистрацията си в Супердок потребителите се съгласяват да получават търговски съобщения както от платформата, така и от нейни партньори, с които обаче Супердок не споделя лични данни на потребителите. Съгласието си потребителите могат да оттеглят по всяко време като изтрият профила си и преустановят използването на услугите, предлагани от Супердок.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

1. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да регистрират и поддържат собствен профил в мрежата на Супердок, съдържащ следните данни: име, e-mail адрес, телефон.

2. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при медицинско лице с потвърден профил в Супердок, това медицинско лице или друг немедицински специалист получава достъп до данните от профила на ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо, за придобиване на предварителна информация относно ползвателя на квалифицирана информация по медицински теми, обмен на детайли относно резервацията, лечението и др.

3. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при медицинско лице с потвърден профил в Супердок, ще получават известия от Супердок под формата на електронни съобщения (е-мейли, вайбър съобщения или СМС-и) във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час при медицинско лице или друг немедицински специалист с потвърден профил в Супердок, както и за други цели и дейности на Супердок.

4. Задължение на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми е, когато ползват услугата „Запази час” при медицинско лице и друг немедицински специалист с потвърден профил в Супердок, да се уверят, че часът е запазен коректно, а именно че резервацията фигурира в „Предстоящи прегледи” в секция „Моите резервации” в профила на ползвателя, както и че е получен е-мейл с потвърждение на час за преглед на електронната поща, с която е регистриран ползвателят.

5. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право да обновяват и допълват информацията, публикувана в собствения им профил.

6. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в Супердок, като заявят своето желание за това чрез изпращане на е-мейл на hello@superdoc.bg, при което техният профил ще бъде заличен и те ще бъдат информирани за заличаването. Съобщението трябва да бъде изпратено от мейла, с който потребителите са регистрирани в платформата, за да удостоверят собствеността на акаунта.

7. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват с това, че личните им данни се обработват от Ейт Инвестмънтс АД и са достъпни за лекарите или медицинските центрове, при които са осъществили онлайн резервация, единствено с цел осъществяване на тази онлайн резервацията и на прегледа при лекаря. За да предостави потърсената от ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми услуга Ейт Инвестмънтс АД може да използва поддоставчици, за което ги информира по надлежния ред. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми могат да оттеглят съгласието си по всяко време като изпратят имейл до hello@superdoc.bg.

8. Ейт Инвестмънтс АД си запазва правото да съхранява единствено е-мейлите на Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми със злонамерено поведение, с цел блокиране на възможността за повторната им регистрация в платформата.

9. В случай че Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми избират записване на час за безкасов преглед с предварително одобрение за плащане от застраховател, то категориите лични данни номер на застрахователна карта и симптоми се събират от Ейт Инвестмънтс АД от името на и се споделят с избрания от Потребителя застраховател с основание изпълнение на сключен договор за медицинска застраховка между Потребителя и застрахователя. 

10. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата Супердок неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица (които нямат правно основание да представляват), данни, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на медицинските лица, притежаващи профил в Супердок и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

11. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават да не публикуват в платформата Супердок изявления, съобщения, коментари и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

12. Ейт Инвестмънтс АД не изисква от потребителите и медицинските лица с профил в Супердок предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. Публикуването от потребител или медицинско лице с профил в Супердок, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Супердок информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя, като Ейт Инвестмънтс АД не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Супердок на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на останалите потребители на платформата Супердок.

13. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се задължават, ако се налага, да анулират или променят датата или часа на резервацията си от линка "Отажи" или "Промени" в секция Моите резервации. Промени могат да се извършват до 120 минути преди прегледа. В случай, че не откажат и не посетят запазения час, лекарят има възможност да маркира ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми като "Неявил се пациент". Повече от едно неявяване и прекалено много промени в резервациите могат да доведат до заключване на профила на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми. При регистрация в платформата Супердок ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми имат лимит от 4 предстоящи резервации - при всяко маркирано неявяване, лимитът се намалява с 1 бр., а при 4 маркирани неявявания, профилът на потребителя се блокира автоматично.

14. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че работата на медицинските лица и други немедицински специалисти предполага извънредни ситуации, в които те могат да променят или откажат запазения час, за което ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми ще бъдат уведомени незабавно. В деня на прегледа също могат да възникнат непредвидени ситуации и в този случай е възможно известно изчакване, въпреки направената резервация. 

15. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Супердок, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Супердок.

16. Ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Супердок.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА И ДРУГИ НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1. Медицинските лица и други немедицински специалисти имат право да регистрират собствен профил в платформата Супердок със следните данни: трите имена, специалност, град или друго населено място, в които упражнява медицинска практика, имейл адрес, телефон за връзка, стаж, образование, допълнителна квалификация, адрес на практиката, работно време, цени на прегледите и друга информация.

2. Медицинските лица и други немедицински специалисти имат право да обновяват и допълват информацията публикувана в собствения им профил;

3. Медицинските лица и други немедицински специалисти се задължават да не публикуват в платформата Супердок информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които могат да се тълкуват като опит за предлагане или съставяне на окончателно медицинско становище, диагноза, медицинско предписание за ползване на конкретни лекарства и/или терапии, или медицинско консултиране под каквато и да е друга форма. При публикуване на информация, която може да бъде възприета от останалите потребители като окончателно медицинско становище, диагноза, предписание или консултация, потребителят автор на публикацията е задължен да включи в нея изрично разяснение, което категорично да определи публикацията като изявление с информационен характер, което няма за цел консултиране, диагностициране, даване на медицинско становище и/или предписание, които представляват медицински дейност по смисъла на нормативните актове в областта на здравеопазването.

4. Медицинските лица и други немедицински специалисти се задължават да не публикуват в платформата на Супердок неверни данни, данни, принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, информация, снимки, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа и/или представляващи нарушение на авторските права на потребител на Супердок и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

5. Медицинските лица и други немедицински специалисти се задължават да не публикуват в платформата на Супердок изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

6. Медицинските лица и други немедицински специалисти се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от Супердок, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване на Супердок.

7. Медицинските лица и други немедицински специалисти носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от Общите условия за ползване на Супердок.

8. Медицинските лица и други немедицински специалисти се задължават да поддържат информацията в профила си и календара си винаги актуални и да приемат потребителите, резервирали час в платформата, в уреченото време, а при невъзможност - да откажат резервацията им в позволените срокове отново в платформата, за да бъдат те известени.

9. Медицинските лица и други немедицински специалисти носят отговорността за спазване на всички приложими нормативни изисквания за упражняване на професията си.

V. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Супердок има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на потребител или медицинско лице и други немедицински специалисти с профил в платформата, който нарушава която и да е точка от Общите условия за ползване на Супердок.

2. Системно отказване, промяна на часове, или друго злонамерено поведение от страна на ползвателите на квалифицирана информация по медицински теми, както и от страна на медицинските лица и други немедицински специалисти, също могат да доведат до прекратяване без предизвестие на тяхната регистрация.

3. Супердок не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от потребителите и медицинските лица и други немедицински специалисти неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се счетат за обидни и уронващи престижа на потребител на Супердок и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

4. Супердок не носи отговорност за публикувани от потребителите или медицинските лица и други немедицински специалисти с профил в платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

5. Супердок модерира оценките, оставени от пациенти, за да сме сигурни, че те са обективни и полезни за лекарите и останалите потребители. Следваме следните принципи, преди да публикуваме мнение:

- Не публикуваме обидно и вулгарно съдържание;

- Не публикуваме ревюта, които разкриват лична информация за лекари или пациенти;

- Не публикуваме коментари, които не касаят пряко самия преглед, Вашето мнение за лекаря и Вашето преживяване като пациент при дадения специалист.

6. Супердок не носи отговорност за верността, точността и актуалността на данните, публикувани в профилите на потребителите или медицинските лица и други немедицински специалисти.

7. Супердок не носи отговорност за нарушение на чужди авторски права извършени от потребител или медицинско лице и друг немедицински специалист с профил в платформата.

8. Супердок няма задължение да обновява и актуализира данните, публикувани в профилите на потребителите или медицинските лица и други немедицински специалисти с профил в платформата.

9. Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване на Супердок, както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на Супердок могат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на имейл на hello@superdoc.bg.

10. Промени и допълнения на настоящите Общи условия за ползване на Супердок влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на Супердок.

11. Ейт Инвестмънтс АД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

12. Ейт Инвестмънтс АД взима специални мерки за защита на обработваните данни във връзка с предаването на данните по електронен път, които са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.