Таня Георгиева

Психолог

Варна

· 5 - 10 години опит
Най-ранен час: четвъртък в 18:00

Таня Георгиева е психолог и детски психолог във Варна с над 6 години опит. Професионалните ѝ интереси са насочени към индивидуално психологическо консултиране с възрастни, юноши и деца, които срещат трудности от различно естество. Работи върху проблеми във взаимоотношенията, трудности в работата, чувства за личностен дискомфорт, конфликти в семейството, конфликти в работа, житейски кризи, ниска самооценка, личностно развитие, себепознание и др. Има богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието.

Healee
Таня Георгиева провежда и онлайн консултации – може да се свържете с нея в приложението Healee.
Образование

Завършва магистърска степен по Психология и психопатология на развитието през 2013 г. Придобива научна степен доктор към Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Педагогическа и възрастова психология, след защита на дисертация през 2017 г.

Квалификации
  • Курс ''Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца'';
  • Базово обучение ''Личен опит по психодрама и групова терапия'';
  • Сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза;
  • Участие в семинар ''Символната реч"
  • В момента се обучава за психодрама-асистент по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия;

В момента се обучава за системен и фамилен брачен консултант към института по групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг"

Биография

Таня Георгиева е практикуващ училищен психолог, където фокусът на работа е насочен към подпомагане на деца и юноши и техните родители в преодоляването на различни видове кризи. Към момента има и самостоятелна практика във Варна.

Допълнителна информация
varna-psiholog.com

Потвърдени мнения на пациенти

  • Обща оценка
  • Време за изчакване
  • Отношение
Рейтинг
4 оценки
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение

Запази час

Психологичен кабинет Таня Георгиева

Варна · ул. Петър Парчевич 8Б, ет. 2 · Телефон: 0877133128
Работи с деца
javascript loading...
  • Консултация 50,00лв
  • Консултация за двойка 60,00лв

Видео консултации

Провежда видео консултации през приложението Healee .
Работи с деца
javascript loading...
Важна информация

Това е календар за ВИДЕО консултации с Таня Георгиева в приложението Healee.

Healee

Направи онлайн консултация с

Таня Георгиева

Свържи се с лекаря в Healee. Питай за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.
Свържете се с лекаря

Свали Healee от App Store или Google Play, или ползвай на app.healee.com