Диляна Влаева, Логопед, Варна | Супердок

Диляна Влаева

Логопед

Варна

Най-ранен час
Утре в 14:00

Диляна Влаева е специалист логопед.
Провежда класическа логопедична терапия на всички видове говорни и езикови нарушения за деца от предучилищна и училищна възраст.
След придобиване на специалност Логопедия разработва иновативна методика "Лого - Його" за терапия на комуникативните нарушения, която успешно обединява дихателни и двигателни практики от йога, логоритмиката и логопедичната терапия.
Сертифициран оценител от "Глосса Терапи" за прилагане на тест за фонологично осъзнаване и бързо серийно назоваване като превенция на дислексията при деца и ученици от 4 до 7 години.

Образование

Притежава магистърска степен по специална педагогика с професионална квалификация „Логопед“.

Квалификации

Участва в национални и международни обучения, форуми и конференции по различни теми:
- Ежегодни Международни Логопедични конференции в Албена
- Орф Шулверк - иновативен подход за активно възприемане на музиката чрез говор, ритъм и движение
- Участие в международна конференция "Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество" - Фондация Карин дом
- Уебинар "Основи на метода Монтесори"
- Инструктор по детска йога - сертифициран от БСА, 2011 год.

Биография

От 2017 работи с деца със СОП към ЕПЛР в ДГ "Маргаритка" като логопед. Към момента Диляна Влаева е част и от екипа специалисти на МЦ Клиника Нова Варна.

Допълнителна информация
novavarna.com

Потвърдени мнения на пациенти

  • Обща оценка
  • Време за изчакване
  • Отношение
Рейтинг
7 оценки
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Много съм благодарна за милото отношение и проявения професионализъм.
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Страхотен професионалист!
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение

Запази час

МЦ Клиника Нова

Варна · ул. Вяра 7 · Телефон: 070017340

Работи с деца
Важна информация

Моля, носете с Вас на прегледа предходната медицинска документация, с която разполагате.