Доц. Десислава Богданова, дм, Невролог, София | Супердок

Доц. Десислава Богданова, дм

Невролог

София

· 25 - 30 години опит
Най-ранен час
Днес в 15:30

Доц. Десислава Богданова е специалист невролог в София с над 25 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система, извършва разчитане на функционални изследвания - Доплерова сонография, Електроенцефалография (ЕЕГ), Електромиография (ЕМГ). Има опит в клиничната практика в направленията главоболие, болка, двигателни нарушения, клинична електромиография, обучение и научна дейност в недврологията и неврофизиологията. Доц. Богданова не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1992 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 1999 г. Научна и образователна степен "Доктор" придобива през 2009 г. с дисертация на тема: "Клинико-неврофизиологично проучване на функциите на мозъчния ствол при пациенти с главоболие". Владее английски и руски език.

Квалификации

- 2005 г. - Обучение по неврофизиология при двигателни нарушения в Клиника по неврология и неврофизиология към университет в Барселона, Испания;
- 52 публикации в областта на двигателните разстройства, Паркинсоновата болест, мозъчно-съдовата болест;
- Член на Българско дружество по двигателни нарушения, Българско дружество по главоболие, Българско дружество по неврология, Българско научно дружество по ЕЕГ,ЕМГ и клинична неврофизиология, Академия на науките на Ню Йорк и секретар на Българска асоциация по клинична ЕМГ и ЕП;
- Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

От 1993 до 1995 г. доц. Богданова е лекар в Отделение по вътрешни болести на МБАЛ Пирдоп. От 1995 г. до 2000 г. работи като невролог и неврофизиолог в Трета неврологична клиника, ЕМГ лаборатория и Клиника по мозъчно-съдови заболявания и дегенеративни заболявания на МБАЛНП "Св. Наум" София. От 2001 г. е последователно асистент и доцент по неврология към Медицински Университет София, както и Началник на Клиника по нервни болести за невродегенеративни и перифернонервни заболявания към МБАЛНП "Св. Наум" София. Част е и от екипа специалисти на МЦ по сърдечно-съдови заболявания София.

Допълнителна информация
www.cardio-center.eu

Потвърдени мнения на пациенти

  • Обща оценка
  • Време за изчакване
  • Отношение
Рейтинг
4 оценки
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение

Запази час

МЦ по Сърдечно-съдови заболявания

София · пл. Преображение 1, ет. 1 · Телефон: 0889445227 · 024271327

Важна информация

Моля, носете с Вас на прегледа предходната медицинска документация, с която разполагате.

Безкасови прегледи със застрахователи
ДЗИ