Д-р Владимир Шишков, Диетолог, София | Супердок

Д-р Владимир Шишков

Диетолог

25 - 30 години опит
София
Най-ранен възможен час: четвъртък в 14:00

Обща информация

Д-р Владимир Шишков е специалист диетолог в София. Профилиран е в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната медицина. Д-р Шишков е един от малкото медицински специалисти в областта на храненето и диететиката, които се ръководят от принципите на орто-молекулярната медицина в диагностиката, профилактиката, лечението и рехабилитацията на всички медицински заболявания.
Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 1990 г. и придобива специалност по Хранене и диететика.

Допълнителни квалификации

- Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по хранене и диететика;
- Автор е на редица публикации в популярни издания, посветени на рационалното хранене и модерните хранителни добавки с доказан клиничен ефект и безопасното им приложение.

Биография

Д-р Шишков е бил лектор за обучение на магистър-фармацевти и придобиването им на допълнителна квалификация и консултантски умения в областта на хранителните добавки.
Свободен докторант към катедрата по „Хигиена, медицинска екология и хранене“ и медицински консултант за България. Работил е за едни от най-големите фармацевтични фирми в света, както и за българския клон на компания, занимаваща се с храни и хранене в световен мащаб. Към момента е част от екипа специалисти на МДЦ Медива София. Владее руски, английски и немски език.

Повече информация
medivabg.com
Потвърдени мнения на пациенти
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
София
ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру 33, бл. 668 Б
Телефон: 028244754
Избор на по-далечна дата
Неделя
15.12.2019
Понеделник
16.12.2019
Вторник
17.12.2019
Няма свободни часове за онлайн резервация в избраните дни.
Най-ранен свободен час:
четвъртък в 14:00
Допълнителна информация:

Моля, носете в себе си на прегледа всички предходни изследвания, с които разполагате.