МЦ Св. Георги Перник | Супердок

МЦ Св. Георги Перник

Медицински център

Перник

Телефон

0889363630 · 076632359

Рейтинг
няма оценки

Рейтинг
няма оценки

Медицински комплекс "Св. Георги" Перник осъществява своята дейност от 2014 г. и вече се наложи като най-големия, оборудван с модерна апаратура, частен медицински комплекс на територията на област Перник. В своята структура медицинският комплекс включва специализирана болница за активно лечение по кардиология, медицински център, клинична лаборатория. Медицинският център към комплекса разполага с достатъчен брой утвърдени специалисти, работещи с пациенти в осем специализирани кабинета.

Медицински център "Св. Георги" Перник разполага със специализирани кабинети в следните направления:

 • Акушерство и гинекология;
 • Вътрешни болести;
 • Гастроентерология;
 • Кардиология;
 • Неврология;
 • Образна диагностика;
 • Съдова хирургия;
 • Хирургия;

В центъра функционира и обща лекарска консултативна комисия.

Центърът разполага с модерен ехокардиограф, ехограф, рентген, доплер и др.

Гастроентерология:

 • Диагностична горна ендоскопия и долна ендоскопия, фиброколоноскопия, фибросигмоидоскопия;

Кардиология:

 • Ехокардиография, Холтер ЕКГ (с възможност за запис над 24 часа), Холтер АН, Електрокардиограма при физическо натоварване – чрез велоергометър;

Неврология:

 • Доплерова сонография на периферни съдове;

Образна диагностика:

 • Ехография на млечна жлеза, Абдоминална ехография, Рентген;

Съдова хирургия:

 • Доплерова сонография на периферни съдове

Хирургия:

 • Вземане на биопсичен материал от гърда, биопсичен материал от лимфен възел, инцизия на гръдна (млечна) жлеза.

МЦ Св. Георги има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и със следните здравноосигурителни компании: Застрахователно акционерно дружество България АД, ЗД Евроинс АД, Здравнозастрахователно дружество – Планета ЕАД, Токуда здравно застраховане ЕАД, ДЗИ – Животозастраховане ЕАД, ЗEАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” EАД, Фи Хелт Застраховане АД, Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД, Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД и Животозастрахователен институт АД.

Допълнителна информация
www.cardiopernik.com

Лекари

Не са открити лекари, които отговарят на това търсене

Всеки ден добавяме нови лекари, така че опитайте по-късно или пробвайте с други критерии.