МЦ Национална Кардиологична Болница | Супердок

МЦ Национална Кардиологична Болница

Специализиран медицински център

София

Телефон

0882529267

Няма оценки

Няма оценки

В МЦ за Специализирана медицинска помощ - НКБ функционират специализирани кабинети и медико-диагностични лаборатории. В консултативните кабинети работят над 60 специалисти за оказване на специализирана и високо-специализирана извънболнична медицинска помощ, както и изпълнение на медикодиагностични и високоспециализирани медикодиагностични дейности, като голяма част от тях са хабилититани лица с висока квалификация и международен опит.

- Гастроентерология;
- Ендокринология;
- Кардиология;
- Нервни болести;
- Нефрология;
- Психиатрия;
- Пневмология и фтизиатрия;
- Урология;
- Ангиология;
- Съдова хирургия;
- Кардиохирургия;
- Детска кардиология;
- Детска пневмология и фтизиатрия;
- Клинична лаборатория;
- Образна диагностика;
- Трансфузионна хематология;
- Клинична микробиология;
- Обща и клинична патология.

Медицинският център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите. Оборудван е със съвременна и високотехнологична медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията.

Всички прегледи и изследвания се извършват след предварително записване лично на регистратурата на Медицинският център.

Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и следните доброволни здравноосигурителни компании:
- ЗАД България АД;
- ОЗОФ Доверие ЗАД АД;
- ЗАД “Булстрад Живот Виена иншурънс груп” АД;
- ЗК "Медико - 21" АД;
- ДЗИ Животозастраховане ЕАД;
- ЗАД "Виктория" АД;
- ЗАД "Здавноосигурителен институт" АД;
- ЗК „Уника Живот” АД;
- Животозастрахователен Институт АД;
- Фи Хелт Застраховане АД;
- ЗОФ "Съгласие" АД;
- "Дженерали Застраховане" АД.

Повече информация
www.dkc-hearthospital.com

Лекари

Д-р София Георгиева

Д-р София Георгиева

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час:
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Д-р Йордан Черкезов

Д-р Йордан Черкезов

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час:
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени