МЦ Лора - Гоце Делчев

Специализиран медицински център

София · бул. Гоце Делчев 31, бл. 76 (вход от ул. Ворино)

Телефон

028580100

Рейтинг
81 оценки

Рейтинг
81 оценки

Медицински център Лора - филиал Гоце Делчев се намира на бул. Гоце Делчев 31, бл. 76 (вход от ул. Ворино). В дежурен кабинет се обслужват пациенти на семейни лекари от цяла София, сключили договор с МЦ Лора, както и частни пациенти и пациенти на доброволни здравнозастрахователни дружества. В дежурния кабинет работят висококвалифицирани специалисти - педиатри, терапевти, медицински регистратор и шофьор. Звеното разполага със собствен автопарк и лекари, които извършват при необходимост домашни посещения.

В кабинетите на центъра работят педиатри и терапевти. Също така се обслужват пациенти-деца, чиито родители са сключили договор за абонаментен пакет за педиатър. В дежурния кабинет на медицински център Лора - филиал Гоце Делчев терапевтът и педиатърът приемат пациенти от 08:00 до 24:00 ч. всеки ден. В медицинския център се провежда и Училище за бременни и бъдещи родители Лора.

В дежурния кабинет се извършват първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем) и медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на МЦ Лора до пристигане на екип за спешна помощ или хоспитализация на пациента, измерва се кръвно налягане, прави се електрокардиограма, поставят се инжекции и ваксини, първична обработка на рана, катетеризация на пикочен мехур и др.

При спешни състояния може да се направят и анализират клинико-лабораторни изследвания на урина с тест-ленти и измерване на глюкозата в кръвта с глюкомер.

Преглеждат се пациенти с направления от личен лекар, частни пациенти и пациенти на доброволни застрахователни компании. Медицински център Лора - филиал Гоце Делчев работи с НЗОК, пакет педиатрия и със следните застрахователни фондове: FiHealth Застраховане, "Животозастрахователен институт" АД, Държавен застрахователен институт (ДЗИ), Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), „ОЗОК Инс“ АД, "УНИКА Живот" АД, „Съгласие - Инс Брокер” ЕООД, Булстрад живот Виена Иншурънс груп“ АД, "Застрахователна компания България иншурънс" АД и "Алианц България", Групама Застраховане.

Допълнителна информация
loramed.com/bg/MTs-LORA---GOTsE-DELChEV-c36.html

Лекари

Д-р Мартин Милкински

Д-р Мартин Милкински

15 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Обявени цени
Най-ранен час: 24 октомври 17:00
Запази час