Градска Кардиология

Специализиран медицински център

София · ул. Димитър Хаджикоцев 35

Телефон

024884840

Рейтинг
638 оценки

Рейтинг
638 оценки

 Вярваме, че най-важно за успешното лечение е да спечелим Вашето доверие.
 Знаем, че притежавате индивидуалност, която изисква персонален подход към диагностиката и лечението на Вашия конкретен, здравословен проблем.
 Убедени сме, че заслужавате да бъдете подробно информирани за състоянието на Вашето здраве и предписаното лечение.
 Предотвратяването на заболяването е най-важната ни задача, която може да бъде изпълнена само със задълбочен анализ и оценка на рисковите фактори, на които сте изложени.
Последвайте ни във Facebook!
www.facebook.com/gradskakardiologia/

Медицински прегледи, изследвания и online консултации на български и английски език

Ехограф, Холтер ЕКГ, апарат за амбулаторно мониториране на артериално налягане, ЕКГ, апаратура за функционално изследване на дишането

Ехокардиография, ехография на щитовидна жлеза, ехография на бъбреци, ехография на коремни органи, ехография на съдове; 24 - часов Холтер ЕКГ запис; 24 - часово амбулаторно мониториране на артериално налягане; електрокардиограма, функционално изследване на дишането;

Моля потърсете в профилите на лекарите, повече информация за безкасови прегледи по договори със здравно-осигурителни фондове!

Заплащането на услугите може да се извършва чрез пост-терминал.
Издаваме фактури към частни здравно-осигурителни дружества.

Допълнителна информация
www.citycardiology.eu

Лекари

Д-р Диляна Николова

Д-р Диляна Николова

7 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 16:30
Запази час
Д-р Димитър Стоянов

Д-р Димитър Стоянов

19 оценки

Гастроентеролог · София

Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 16:00
Запази час
Проф. Огнян Георгиев, дм

Проф. Огнян Георгиев, дм

19 оценки

Пулмолог (Белодробни болести), Вътрешни болести · София

Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:00
Запази час
Д-р Даниела Красимирова Милетиева

Д-р Даниела Красимирова Милетиева

72 оценки

Ендокринолог · София

Обявени цени
Най-ранен час: събота в 11:00
Запази час
Проф. Иван Груев, дм

Проф. Иван Груев, дм

105 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Обявени цени
Най-ранен час: петък в 14:30
Запази час
Д-р Александър Гарев, д.м.

Д-р Александър Гарев, д.м.

21 оценки

Кардиолог · София

Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 14:30
Запази час
Проф. Емил Манов, дм

Проф. Емил Манов, дм

59 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Обявени цени
Най-ранен час: 2 октомври 15:30
Запази час
Д-р Михаела Михайлова

Д-р Михаела Михайлова

180 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Онлайн консултация Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 16:30
Запази час
Д-р Веселка Гергова

Д-р Веселка Гергова

75 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Онлайн консултация Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 14:40
Запази час