Градска Кардиология | Супердок

Градска Кардиология

Групова практика

София

Телефон

0878864737

Рейтинг
няма оценки

Рейтинг
няма оценки

 Ние сме специалисти по вътрешни болести и кардиология, с дългогодишна практика. Вярваме, че най-важно за успешното лечение е да спечелим Вашето доверие.
 Знаем, че притежавате индивидуалност, която изисква персонален подход към диагностиката и лечението на Вашия конкретен, здравословен проблем.
 Убедени сме, че заслужавате да бъдете подробно информирани за състоянието на Вашето здраве и предписаното лечение.
 Предотвратяването на заболяването е най-важната ни задача, която може да бъде изпълнена само със задълбочен анализ и оценка на рисковите фактори, на които сте изложени.

Online консултации на български и английски език

Допълнителна информация
www.citycardiology.eu

Лекари