Сектор Изгаряния МБАЛ Вита | Супердок

Сектор Изгаряния МБАЛ Вита

Специализиран медицински център

София · ул. Филип Кутев 10

Телефон

024522000 · 0889922000

Рейтинг
4 оценки

Рейтинг
4 оценки

МБАЛ Вита прибавя към широкия спектър от заболявания, които се лекуват в Отделението по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия, нов Сектор за малки и средни по площ изгаряния.
В Отделението по Пластична, реконструктивна и естетична хирургия на МБАЛ ВИТА вече осъществяваме диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на възрастни с изгаряния, мекотъканни дефекти с различна етиология - съдова, метаболитна, след възпалителни заболявания, наранявания, вродени и придобити дефекти по кожата.

  • Хирургично и интензивно лечение на ограничени изгаряния;
  • Консервативно и оперативно лечение на всички последствия от изгаряне - нормотрофични и хипертрофични белези, келоиди, контрактури;
  • Хронични и трудно заздравяващи рани от травматичен, съдов, метаболитен и възпалителен произход;
  • Реконструктивни интервенции при вродени и придобити състояния, вкл. цялото разноообразие на реконструктивната хирургия: свободна и несвободна кожна автопластика, експандер-техники, синтет. кожни заместители и комбинации от методите;
  • Вродени и придобити кожно-мекотъканни дефекти.

Персоналът се състои от специалисти: лекари-хирурзи, специализанти, анестезиолози-реаниматори, интернисти и педиатър. Работещите в отделението притежават отлична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни лечение, онкология и трансплантология.

В традициите на добрата медицинска практика, познавайки и владеейки актуалните методи за лечение в сферата на пластично-възстановителната хирургия и анестезията, колективът на Отделението по пластична и възстановителна хирургия на МБАЛ ВИТА е отлично подготвен да окаже нужната медицинска помощ на своите пациенти, предлагайки индивидуално насочено комплексно лечение на европейско равнище.

Високият професионализъм на специалистите доведоха до откриването на нови клинични пътеки по Здравна каса, свързани с лечението на изгаряния и белези. Сектор Изгаряния в МБАЛ Вита приема пациенти по НЗОК за лечение на изгаряния, рани и белези от изгаряния.

Допълнителна информация
vita.bg/vita-izgaryaniya/

Лекари

Кабинет изгаряния МБАЛ Вита

Кабинет изгаряния МБАЛ Вита

Пластичен хирург · София

Най-ранен час: понеделник в 8:00
Запази час
Най-ранен час: понеделник в 8:00