МЦ Св. Анна | Супердок

МЦ Св. Анна

Медицински център
Варна
бул. Цар Освободител 100
052821661
sveta-anna2001.com
 • Обща информация

  Медицински център Света Анна Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2000 г. Ние предлагаме широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност с най-висока оценка. При нас работят едни от най-добрите специалисти, медицински сестри, лаборанти, които са високо специализирани и утвърдени в професионално отношение.

 • Работно време
  Понеделник
  07:30 - 18:00
  Вторник
  07:30 - 18:00
  Сряда
  07:30 - 18:00
  Четвъртък
  07:30 - 18:00
  Петък
  07:30 - 18:00
  Събота
  Неработен
  Неделя
  Неработен
 • Услуги

  В центъра функционират следните специализирани кабинети:
  - Ортопедия и травматология;
  - Неврохиругия;
  - Урология;
  - Вътрешни болести;
  - Образна диагностика;
  - Детски болести и детска кардиология;
  - Ендокринология;
  - Кардиология;
  - Кожни болести и дерматовенерология;
  - Нефрология;
  - Акушерство и гинекология;
  - Нервни болести;
  - Хирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия;
  - Уши, нос, гърло;
  - Психиатрия;
  - Психология;
  - Хематология.
  В МЦ Света Анна работят и специализирани консултативни лекарски комисии. Центърът има разкрити и неотложни кабинети.

 • Оборудване

  Центърът разполага със съвременна апаратура, необходима при диагностициране от нашите специалисти - рентген, мамограф, скенер и др.
  В МЦ Света Анна функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус. В медицинския център се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

 • Изследвания

  В МЦ Света Анна се провеждат следните изследвания: конвенционална и интервенционална образна диагностика, компютърна томография, ултразвукова диагностика, мамография, остеодензитометрия, контрастни изследвания на отделителната система и храносмилателния тракт, статодинамични, ортопедични графии, пункции на кисти и нефростоми, патоанатомични изследвания, биопсии.
  Центърът разполага със собствена клинична лаборатория и патоморфологична лаборатория.

 • Здравно осигуряване

  Центърът работи по договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) и следните Застрахователни компании:
  - ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД;
  - Живот Булстрад;
  - „ЕВРОИНС – здравноосигуряване” ЕАД;
  - "ЗОФ ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД;
  - „Здравноосигурителна компания ЦКБ ЗДРАВЕ” ЕАД;
  - „ТОКУДА ЗОФ” АД;
  - "Здравноосигурителен институт" АД;
  - „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД;
  - ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” АД;
  - Здравноосигурително дружество “Всеотдайност”АД;
  - Обединено здравноосигурително дружество “ДОВЕРИЕ” АД.

Лекари