МЦ Св. Анна

Медицински център

Варна · бул. Цар Освободител 100 (кръстовището с бул. Ген. Колев)

Телефон

052821661

Рейтинг
7187 оценки

Рейтинг
7187 оценки

Медицински център Света Анна Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2000 г. Ние предлагаме широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност с най-висока оценка. При нас работят едни от най-добрите специалисти, медицински сестри, лаборанти, които са високо специализирани и утвърдени в професионално отношение.

В центъра функционират следните специализирани кабинети:

 • Ортопедия и травматология;
 • Неврохиругия;
 • Урология;
 • Вътрешни болести;
 • Образна диагностика;
 • Детски болести и детска кардиология;
 • Ендокринология;
 • Кардиология;
 • Кожни болести и дерматовенерология;
 • Нефрология;
 • Акушерство и гинекология;
 • Нервни болести;
 • Хирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия;
 • Уши, нос, гърло;
 • Психология;
 • Хематология.

В МЦ Света Анна работят и специализирани консултативни лекарски комисии. Центърът има разкрити и неотложни кабинети.

Центърът разполага със съвременна апаратура, необходима при диагностициране от нашите специалисти - рентген, мамограф, скенер и др.
В МЦ Света Анна функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус. В медицинския център се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

В МЦ Света Анна се провеждат следните изследвания: конвенционална и интервенционална образна диагностика, компютърна томография, ултразвукова диагностика, мамография, остеодензитометрия, контрастни изследвания на отделителната система и храносмилателния тракт, статодинамични, ортопедични графии, пункции на кисти и нефростоми, патоанатомични изследвания, биопсии.
Центърът разполага със собствена клинична лаборатория и патоморфологична лаборатория.

Центърът работи по договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) и следните Застрахователни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "България" АД, "Доверие" АД, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД, ЗД "Съгласие" АД, "Уника живот" АД, "Фи Хелт застраховане" АДЗАД ,,ДаллБогг: Живот и Здраве“, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
sveta-anna2001.com

Лекари

Доц. Пламен Минчев, дм

Доц. Пламен Минчев, дм

4 оценки

Ортопед · Варна

Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 15:00
Запази час
Д-р Искра Величкова

Д-р Искра Величкова

25 оценки

Пулмолог (Белодробни болести) · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 13:50
Запази час
Д-р Добромир Стайков

Д-р Добромир Стайков

68 оценки

Ревматолог · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 11:30
Запази час
Д-р Татяна Колева

Д-р Татяна Колева

13 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 16:00
Запази час
Д-р Николай Николов

Д-р Николай Николов

1 оценка

Хирург · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 4 октомври 14:00
Запази час
Д-р Радослав Петков

Д-р Радослав Петков

36 оценки

Кардиолог · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 28 септември 09:00
Запази час
Д-р Мая Горчевска

Д-р Мая Горчевска

376 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 2 октомври 10:00
Запази час
Д-р Теодора Йорданова

Д-р Теодора Йорданова

150 оценки

Дерматолог · Варна

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 2 октомври 14:30
Запази час
Д-р Стоян Костов

Д-р Стоян Костов

136 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 3 октомври 15:00
Запази час
Д-р Емилиян Георгиев

Д-р Емилиян Георгиев

32 оценки

Ортопед · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 29 септември 08:30
Запази час
Д-р Росица Панчева

Д-р Росица Панчева

2 оценки

Кардиолог · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 14:50
Запази час
Д-р Детелина Тодорова

Д-р Детелина Тодорова

187 оценки

Невролог · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 8:50
Запази час
Д-р Сима Сабинова

Д-р Сима Сабинова

32 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 15:10
Запази час
Виолета Иванова

Виолета Иванова

8 оценки

Психолог · Варна

Онлайн консултация Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 10:00
Запази час
Д-р Диана Ненова, д.м.

Д-р Диана Ненова, д.м.

172 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 12:20
Запази час
Д-р Красимир Тютюнджиев

Д-р Красимир Тютюнджиев

273 оценки

Съдов хирург · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Росен Стайков

Д-р Росен Стайков

351 оценки

Ортопед · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 12:00
Запази час
Доц. Станислав Славчев, дм

Доц. Станислав Славчев, дм

879 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Джунейт Джелял

Д-р Джунейт Джелял

210 оценки

Ортопед · Варна

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 15:15
Запази час
Д-р Самуил Кузманов

Д-р Самуил Кузманов

130 оценки

Хирург, Гръден хирург · Варна

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 16:00
Запази час