МЦ Св. Анна | Супердок

МЦ Св. Анна

Медицински център

Варна · бул. Цар Освободител 100 (кръстовището с бул. Ген. Колев)

Телефон

052821661

Рейтинг
5866 оценки

Рейтинг
5866 оценки

Медицински център Света Анна Варна е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, създадено през 2000 г. Ние предлагаме широк спектър специализирани и високоспециализирани медицински услуги. Медицинският център премина процедура по акредитация към Министерство на Здравеопазването за цялостна медицинска дейност с най-висока оценка. При нас работят едни от най-добрите специалисти, медицински сестри, лаборанти, които са високо специализирани и утвърдени в професионално отношение.

В центъра функционират следните специализирани кабинети:

 • Ортопедия и травматология;
 • Неврохиругия;
 • Урология;
 • Вътрешни болести;
 • Образна диагностика;
 • Детски болести и детска кардиология;
 • Ендокринология;
 • Кардиология;
 • Кожни болести и дерматовенерология;
 • Нефрология;
 • Акушерство и гинекология;
 • Нервни болести;
 • Хирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия;
 • Уши, нос, гърло;
 • Психология;
 • Хематология.

В МЦ Света Анна работят и специализирани консултативни лекарски комисии. Центърът има разкрити и неотложни кабинети.

Центърът разполага със съвременна апаратура, необходима при диагностициране от нашите специалисти - рентген, мамограф, скенер и др.
В МЦ Света Анна функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус. В медицинския център се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

В МЦ Света Анна се провеждат следните изследвания: конвенционална и интервенционална образна диагностика, компютърна томография, ултразвукова диагностика, мамография, остеодензитометрия, контрастни изследвания на отделителната система и храносмилателния тракт, статодинамични, ортопедични графии, пункции на кисти и нефростоми, патоанатомични изследвания, биопсии.
Центърът разполага със собствена клинична лаборатория и патоморфологична лаборатория.

Центърът работи по договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) и следните Застрахователни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "България" АД, "Доверие" АД, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД, ЗД "Съгласие" АД, "Уника живот" АД, "Фи Хелт застраховане" АДЗАД ,,ДаллБогг: Живот и Здраве“, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
sveta-anna2001.com

Лекари

Д-р Искра Величкова

Д-р Искра Величкова

2 оценки

Пулмолог (Белодробни болести) · Варна

Най-ранен час: понеделник в 13:30
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 13:30
Д-р Добромир Стайков

Д-р Добромир Стайков

1 оценка

Ревматолог · Варна

Най-ранен час: вторник в 9:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 9:00
Д-р Татяна Колева

Д-р Татяна Колева

6 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · Варна

Най-ранен час: вторник в 16:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 16:00
Д-р Николай Николов

Д-р Николай Николов

няма оценки

Хирург · Варна

Най-ранен час: Утре в 14:15
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:15
Д-р Цветелина Първева

Д-р Цветелина Първева

59 оценки

Ендокринолог · Варна

Най-ранен час: 28 юли 15:10
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 28 юли 15:10
Д-р Радослав Петков

Д-р Радослав Петков

25 оценки

Кардиолог · Варна

Най-ранен час: 6 април 09:20
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 6 април 09:20
Д-р Мая Горчевска

Д-р Мая Горчевска

251 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: 10 април 11:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 10 април 11:20
Д-р Теодора Йорданова

Д-р Теодора Йорданова

96 оценки

Дерматолог · Варна

Онлайн консултация
Най-ранен час: 10 април 14:50
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 10 април 14:50
Д-р Стоян Костов

Д-р Стоян Костов

95 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: вторник в 14:45
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 14:45
Д-р Детелина Тодорова

Д-р Детелина Тодорова

149 оценки

Невролог · Варна

Видео консултации
Най-ранен час: Утре в 9:50
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 9:50
Д-р Сима Сабинова

Д-р Сима Сабинова

7 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: 12 април 14:50
Запази час
Най-ранен час: 12 април 14:50
Виолета Иванова

Виолета Иванова

7 оценки

Психолог · Варна

Видео консултации
В момента няма свободни часове
Запази час
Работи с деца Обявени цени
В момента няма свободни часове
Д-р Диана Ненова, д.м.

Д-р Диана Ненова, д.м.

112 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · Варна

Видео консултации
Най-ранен час: понеделник в 10:05
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 10:05
Д-р Красимир Тютюнджиев

Д-р Красимир Тютюнджиев

236 оценки

Съдов хирург · Варна

Видео консултации
Най-ранен час: Утре в 12:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 12:00
Д-р Росен Стайков

Д-р Росен Стайков

274 оценки

Ортопед · Варна

Най-ранен час: вторник в 11:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 11:40
Доц. Станислав Славчев, дм

Доц. Станислав Славчев, дм

805 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: 9 септември 13:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 9 септември 13:00
Д-р Джунейт Джелял

Д-р Джунейт Джелял

186 оценки

Ортопед · Варна

Най-ранен час: понеделник в 11:45
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 11:45
Д-р Самуил Кузманов

Д-р Самуил Кузманов

103 оценки

Хирург, Гръден хирург · Варна

Най-ранен час: 12 април 15:15
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 12 април 15:15
Д-р Боян Лазаров, дм

Д-р Боян Лазаров, дм

236 оценки

Уролог · Варна

Най-ранен час: Утре в 14:40
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:40
Д-р Ридиан Неделко

Д-р Ридиан Неделко

159 оценки

Неврохирург · Варна

Най-ранен час: 25 април 16:30
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 25 април 16:30