МЦ Сигмамед | Супердок

МЦ Сигмамед

Медицински център
София
ул. Проф. Христо Данов 11
024886262, 0888171815, 0886196262
www.sigmamed.bg
 • Обща информация

  Създадохме Медицински център Сигмамед като продължение на дългогодишния ни опит в областта на доболничната медицинска помощ. Предоставяме съвременни медицински услуги за диагностика и лечение в почти всички медицински специалности. Нашите специалисти работят заедно като екип за правилната диагноза и ефективното лечение на всеки пациент. Осигуряваме личен подход, с внимание към Вас. Нашите любезни регистратори ще Ви посрещнат в центъра и ще Ви координират към съответните кабинети и необходими изследвания. При нас пациентите се чувстват сигурни и спокойни.

 • Услуги

  МЦ Сигмамед разполага със следните специализирани кабинети:
  - Акушерство и гинекология;
  - Мамология;
  - Гастроентерология, Вътрешни болести;
  - Кардиология;
  - Ендокринология;
  - УНГ;
  - Неврология;
  - Очен кабинет;
  - Хирургия;
  - Дерматология;
  - Урология;
  - Ортопедия и травматология;
  - Ревматология;
  - Пулмология и фтизиатрия;
  - Педиатрия;
  В центъра се извършват профилактични прегледи и имунизации, издават се свидетелства за временна неработоспособност, медицински свидетелства за наемане на работа, за шофьорски книжки, за сключване на брак и др.

 • Оборудване

  Апаратурата на медицински център Сигмамед е с европейско качество. Разполагаме със специфични апарати за диагностика и лечение с усъвършенствана функционална обработка на медицинските данни и извършване на по-прецизно профилиране и разпознаване на скрити симптоми на заболявания, които биха преобърнали курса на лечение.

 • Изследвания

  Съгласно стандартите на добрата медицинска практика, разполагаме с най-новото диагностично и лабораторно оборудване, което подпомага нашите специалисти при установяване на правилната диагноза и следване на резултатите от лечението. Центърът разполага със собствена клинична лаборатория (микробиология, патология, имунология).

 • Здравно осигуряване

  Застрахователните компании, с които центърът работи, са: ОЗОФ Доверие, ЗК България Иншурънс АД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, Животозастрахователен институт АД, ДЗИ Животозастраховане ЕАД, ЗД Евроинс, Фи Хелт Застраховане

Лекари