МЦ Санита | Супердок

МЦ Санита

Медицински център

Варна · ж.к. Младост 163

Телефон

0884571818 · 0884571820

Рейтинг
260 оценки

Рейтинг
260 оценки

МЦ Санита е с предмет на дейност извънболнична медицинска специализирана помощ. Центърът е създаден през 2004 г. и в момента в него работят 37 квалифицирани лекари с една и повече специалности и добре разработени медицински практики. Предлага многопрофилна услуга и разполага с кабинети по 23 медицински специалности и 4 медико-диагностични лаборатории със съвременна апаратура. На територията на медицинския център е инсталиранa съвременна технология Airius PureAir Series - въздушно-циркулационна система за обеззаразяване на въздух и повърхности чрез PHI клетки на принципа на фотохидройонизация.

На разположение на пациентите в МЦ Санита са специализирани кабинети по:

 • Кардиология;
 • Неврология;
 • Ендокринология;
 • Гастроентерология;
 • Нефрология;
 • Пулмология;
 • Ревматология;
 • Акушерство и гинекология;
 • Очни болести;
 • УНГ;
 • Кожни болести;
 • Ортопедия и травматология;
 • Хирургия;
 • Урология;
 • Съдова хирургия;
 • Клинична хематология;
 • Физиотерапия.

МЦ Санита разполага с отлична материално-техническа база, включваща цифровизирани рентген и мамограф, рентгенов апарат за диагностика на остеопороза (DEXA), ехокардиограф, спирометър, аудиометър, ултразвукови апарати във всички кабинети, където е необходимо, сектор за физиотерапия и рехабилитация и друга специализирана апаратура.

В центъра се извършват клинико-лабораторни изследвания, рентгенологични, микробиологични, паразитологични изследвания, определяне на кръвни групи. Извършват се специализирани и високоспециализирани медицински дейности - ехография на коремни органи, ехография на малък таз (абдоминална и трансвагинална), ехография на щитовидна жлеза, ехография на млечни жлези, мамография, спирометрия, аудиометрия, остеометрия (DEXA), ехокардиография, доплерова сонография на артерии и вени, ултразвукова диагностика на периферна съдова система.

МЦ Санита обслужва пациенти с допълнително здравно осигуряване към:

 • "Доверие" АД;
 • ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД;
 • "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД;
 • "Дженерали застраховане" АД;
 • ЗД "Съгласие" АД;
 • "ДЗИ Животозастраховане" АД;
 • "Животозастрахователен институт" АД;
 • "Фи Хелт застраховане" АД;
 • "Уника живот" АД;
 • ЗАД "България" АД;
 • Групама Застраховане;
 • ЗК ''Аксиом''.
Допълнителна информация
sanita-plus.com

Лекари

Д-р Яна Димиева-Динева

Д-р Яна Димиева-Динева

14 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · Варна

Най-ранен час: вторник в 16:15
Запази час
Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 16:15
Д-р Христина Христова

Д-р Христина Христова

62 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: вторник в 13:00
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 13:00
Д-р Теодора Йорданова

Д-р Теодора Йорданова

96 оценки

Дерматолог · Варна

Онлайн консултация
Най-ранен час: 11 април 16:15
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: 11 април 16:15
Д-р Димитър Дочев

Д-р Димитър Дочев

188 оценки

Съдов хирург · Варна

Най-ранен час: Утре в 16:00
Запази час
Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 16:00
Д-р Захаринка Голдщайн

Д-р Захаринка Голдщайн

154 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Варна

Най-ранен час: 10 април 08:00
Запази час
Обявени цени
Най-ранен час: 10 април 08:00
Д-р Георги Крумовски

Д-р Георги Крумовски

237 оценки

Акушер-гинеколог · Варна

Най-ранен час: Утре в 8:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:30