МЦ Медикъл Артс | Супердок

МЦ Медикъл Артс

Медицински център
София
кв. Овча купел, ул. Боряна 24А
0888185067
medical-arts.bg
 • Обща информация

  Медицински център Медикъл Артс предоставя високо качество на специализирана доболнична здравна помощ, съответстваща на международните достижения в съответната специалност, възможност за навременен достъп до подходящия за Вас специалист и изследвания, възможност за правилен лечебен подход, но също и за осигуряване на добра организация за проконтролиране на хроничните заболявания във времето. Среда, в която нуждите на пациента са от първостепенно значение, индивидуален подход за решение на всеки отделен случай, без шаблонизиране на медицинската дейност.

 • Услуги

  Центърът разполага със следните специализирани кабинети:
  - Неврология;
  - Дентална медицина;
  - Ортопедия и травматология;
  - Кардиология;
  - Ендокринология и болести на обмяната;
  - Гастроентерология;
  - Съдова хирургия;
  - Хирургия;
  - Гръдна хирургия;
  - Хирургия на ръка.

 • Оборудване

  Медицински център Медикъл Артс разполага с ехограф последно поколение с възможност за:
  - Еластография - свръхмодерен метод за диагностика на възлите на щитовидната жлеза;
  - Ехокардиография;
  - Доплер диагностика - дава информация за кръвоснабдяването на структурите;
  - Ехография на коремни органи - черен дроб, бъбреци, панкреас, пик. мехур, слезка и др.;
  - Ехография на щитовидната жлеза.

 • Изследвания

  В центъра се извършват ехография, ехокардиография, доплер диагностика, оценка на телесния състав чрез т. нар. биоимпедансен метод и др.

 • Здравно осигуряване

  Медицински център Медикъл Артс работи с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лекари