МЦ Медикъл Артс | Супердок

МЦ Медикъл Артс

Медицински център

София

Телефон

0888185067

Рейтинг
37 мнения

Рейтинг
37 мнения

Медицински център Медикъл Артс предоставя високо качество на специализирана доболнична здравна помощ, съответстваща на международните достижения в съответната специалност, възможност за навременен достъп до подходящия за Вас специалист и изследвания, възможност за правилен лечебен подход, но също и за осигуряване на добра организация за проконтролиране на хроничните заболявания във времето. Среда, в която нуждите на пациента са от първостепенно значение, индивидуален подход за решение на всеки отделен случай, без шаблонизиране на медицинската дейност.

Центърът разполага със следните специализирани кабинети:
- Неврология;
- Дентална медицина;
- Ортопедия и травматология;
- Кардиология;
- Ендокринология и болести на обмяната;
- Гастроентерология;
- Съдова хирургия;
- Хирургия;
- Гръдна хирургия;
- Хирургия на ръка.

Медицински център Медикъл Артс разполага с ехограф последно поколение с възможност за:
- Еластография - свръхмодерен метод за диагностика на възлите на щитовидната жлеза;
- Ехокардиография;
- Доплер диагностика - дава информация за кръвоснабдяването на структурите;
- Ехография на коремни органи - черен дроб, бъбреци, панкреас, пик. мехур, слезка и др.;
- Ехография на щитовидната жлеза.

В центъра се извършват ехография, ехокардиография, доплер диагностика, оценка на телесния състав чрез т. нар. биоимпедансен метод и др.

Медицински център Медикъл Артс работи с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Повече информация
medical-arts.bg

Лекари

Д-р Михаил Протич

Д-р Михаил Протич

Кардиолог · София

Най-ранен час: 12 февруари в 18:30
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени