МЦ Лозенец

Медицински център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
1441 оценки

Рейтинг
1441 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД и Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Борко Исаков

Д-р Борко Исаков

3 оценки

Акушер-гинеколог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: сряда в 9:10
Запази час
Д-р Драгомир Дарданов, дм

Д-р Драгомир Дарданов, дм

1 оценка

Хирург · София

Най-ранен час: вторник в 16:20
Запази час
Д-р Альона Митева

Д-р Альона Митева

355 оценки

Акушер-гинеколог · София

Онлайн консултация Работи с НЗОК
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Методи Хлебаров

Д-р Методи Хлебаров

19 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Най-ранен час: сряда в 8:00
Запази час
Д-р Юлия Григорова

Д-р Юлия Григорова

50 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: 2 октомври 10:30
Запази час
Доц. Дида Казакова, дм

Доц. Дида Казакова, дм

306 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с НЗОК Работи с деца
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Гергана Светославова

Д-р Гергана Светославова

30 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час