МЦ Лозенец

Медицински център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
1441 оценки

Рейтинг
1441 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД и Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Антони Михайлов

Д-р Антони Михайлов

8 оценки

Хирург · София

Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 14:10
Запази час
Д-р Виктория Георгиева

Д-р Виктория Георгиева

29 оценки

Гастроентеролог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 15:45
Запази час
Д-р Христо Митков

Д-р Христо Митков

44 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 9:50
Запази час
Д-р Тунан Хюсменов

Д-р Тунан Хюсменов

52 оценки

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 9:40
Запази час
Д-р Саша Кържина

Д-р Саша Кържина

18 оценки

Кардиолог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 11:00
Запази час
Доц. Олег Чолаков

Доц. Олег Чолаков

8 оценки

Хирург · София

Най-ранен час: Утре в 15:00
Запази час
Д-р Ирина Костова

Д-р Ирина Костова

80 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:20
Запази час
Д-р Емил Дамянов

Д-р Емил Дамянов

20 оценки

Акушер-гинеколог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 11:00
Запази час
Доц. Дорина Асенова

Доц. Дорина Асенова

58 оценки

Акушер-гинеколог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: сряда в 15:50
Запази час
Д-р Деница Лещарска

Д-р Деница Лещарска

63 оценки

Акушер-гинеколог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 16:50
Запази час
Д-р Анъл Хюсменов

Д-р Анъл Хюсменов

23 оценки

Невролог · София

Най-ранен час: Утре в 13:30
Запази час
Д-р Алфред Якуб Ел Хури

Д-р Алфред Якуб Ел Хури

13 оценки

Акушер-гинеколог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: сряда в 11:00
Запази час
Д-р Надя Велкова

Д-р Надя Велкова

6 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Най-ранен час: Утре в 13:00
Запази час
Д-р Делян Еврев

Д-р Делян Еврев

10 оценки

Съдов хирург, Кардиохирург · София

Най-ранен час: четвъртък в 14:10
Запази час
Д-р Десимира Миронова

Д-р Десимира Миронова

349 оценки

Ендокринолог · София

В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Антон Ковачев

Д-р Антон Ковачев

65 оценки

Съдов хирург, Кардиохирург · София

Онлайн консултация
В момента няма свободни часове
Запази час
Доц. Малина Петкова, дм

Доц. Малина Петкова, дм

5 оценки

Ендокринолог · София

Най-ранен час: 9 октомври 08:30
Запази час
Д-р Севделин Манчев

Д-р Севделин Манчев

33 оценки

Уролог · София

Работи с деца
Най-ранен час: 3 октомври 13:30
Запази час
Д-р Калоян Калоянов Персенски

Д-р Калоян Калоянов Персенски

38 оценки

Акушер-гинеколог · София

Най-ранен час: четвъртък в 13:30
Запази час
Д-р Жанет Гергелчева

Д-р Жанет Гергелчева

15 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: Утре в 15:10
Запази час