МЦ Лозенец

Медицински център

София · кв. Лозенец, ул. Козяк 1

Телефон

029607682

Рейтинг
1480 оценки

Рейтинг
1480 оценки

МЦ Лозенец е основан през 2021 г. и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. МЦ Лозенец разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит.

В МЦ Лозенец се извършват услуги в сферата на: образна диагностика, клинична хематология и имунология, обща и клинична патология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, психиатрия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, детска пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, кардиология, клинична алергология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, очни болести, съдова хирургия, гастроентерология, нефрология, хирургия, детска ендокринология, ушно-носно-гърлени болести, неонатология, неврология и пневмология.

МЦ Лозенец разполага с клинична лаборатория, лаборатории по вирусология, клинична имунология, медицинска генетика, трансфузионна хематология и имунизационен кабинет.

В МЦ Лозенец се извършват високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания.

МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Застрахователна компания България Иншурънс, Аксиом, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, "Животозастрахователен институт" АД и Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.lozenetz-hospital.bg

Лекари

Д-р Емилия Йорданова

Д-р Емилия Йорданова

6 оценки

Нефролог (Бъбречни болести) · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: сряда в 8:00
Запази час
Проф. Ботьо Зозиков, дм

Проф. Ботьо Зозиков, дм

няма оценки

Уролог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 8:00
Запази час
Д-р Петя Каменова, дм

Д-р Петя Каменова, дм

1 оценка

Ендокринолог · София

Най-ранен час: понеделник в 14:30
Запази час
Д-р Веселина Бельова

Д-р Веселина Бельова

11 оценки

Дерматолог · София

Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 14:30
Запази час
Д-р Катрин Луканова

Д-р Катрин Луканова

1 оценка

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: 5 октомври 08:40
Запази час
Доц. д-р Елена Мермеклиева, дм

Доц. д-р Елена Мермеклиева, дм

4 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 14:20
Запази час
Д-р Александра Димова

Д-р Александра Димова

няма оценки

Хирург · София

Работи с НЗОК
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Михаил Захаринов

Д-р Михаил Захаринов

7 оценки

Неврохирург · София

Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 15:00
Запази час
Д-р Иво Инджов

Д-р Иво Инджов

127 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: понеделник в 13:20
Запази час
Д-р Милена Христова

Д-р Милена Христова

2 оценки

Акушер-гинеколог, Репродуктивна медицина · София

Онлайн консултация Работи с НЗОК
Най-ранен час: вторник в 9:00
Запази час
Д-р Вера Москова

Д-р Вера Москова

13 оценки

Ендокринолог · София

Най-ранен час: 4 октомври 16:00
Запази час
Д-р Виктор Даков

Д-р Виктор Даков

12 оценки

Гастроентеролог · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: Утре в 11:30
Запази час
Д-р Валя Симеонова

Д-р Валя Симеонова

36 оценки

Невролог, Акупунктура · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: понеделник в 9:20
Запази час
Д-р Радослав Славчев

Д-р Радослав Славчев

30 оценки

Лицево-челюстен хирург · София

Най-ранен час: Утре в 10:40
Запази час
Проф. Данаил Петров, дмн

Проф. Данаил Петров, дмн

3 оценки

Хирург, Гръден хирург · София

Най-ранен час: сряда в 11:00
Запази час
Д-р Славена Стойкова

Д-р Славена Стойкова

107 оценки

Офталмолог (Очен лекар) · София

Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 8:20
Запази час
Доц. Димитрина Едрева, дм

Доц. Димитрина Едрева, дм

197 оценки

УНГ · София

Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Д-р Катина Стойчева

Д-р Катина Стойчева

141 оценки

Уролог · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: 11 октомври 15:00
Запази час
Д-р Слави Къртев

Д-р Слави Къртев

36 оценки

УНГ · София

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Днес в 17:30
Запази час
Д-р Гергана Лазарова

Д-р Гергана Лазарова

44 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Работи с НЗОК
Най-ранен час: 5 октомври 14:00
Запази час