МЦ Детско здраве - филиал Маестро Кънев | Супердок

МЦ Детско здраве - филиал Маестро Кънев

Многопрофилна болница
София
ул. Местро Кънев 4
024911719, 0888906811
zdraveto.com
 • Обща информация

  В Болница Здравето работи екип от високо мотивирани, отлично подготвени, отговорни професионалисти в областта на педиатрията, гастроентерологията и хирургията.
  Условията в болницата ще ви предложат уюта, спокойствието и комфортa, така нужни за лечебния процес.
  Болницата разполага и с дежурен педиатър денонощно – в случай на нужда може без колебание да дойдете по всяко време на преглед при нашите специалисти.

 • Услуги

  Болница Здравето разполага със следните отделения:
  - Многопрофилно детско отделение с приоритет върху пулмология, неврология, гастроентерология, нефрология;
  - Отделение по хирургия и пластична хирургия три модерни операционни зали – една за септична, две за асептична хирургия;
  - Отделение по анестезиология и интензивно лечение, което осигурява непрекъсната висококачествена специализирана консултативна амбулаторна и стационарна медицинска дейност;
  - Отделение по гастроентерология, където се извършва диагностика, лечение и консултативна дейност на планов и спешен прием.

 • Оборудване

  Болницата разполага и със Звено по образна диагностика, където се извършват всички видове конвенционални рентгенографски изследвания. Болницата разполага и с дигитализиран рентгенов апарат SIEMENS за скопия и графия, съвременни ехографии, окомплектовани с трансдюсери за коремни органи, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, трансфонтанелна ехография. Рентгеновите изследвания се записват и архивират чрез CR система. Създава се пациентско досие с цялата налична информация от изследванията, достъпно за всички специалисти участващи в лечението и наблюдението на пациента.

 • Изследвания

  В детското отделение на Болница Здравето се извършват образна и функционална диагностика, съвременно лечение, профилактика и проследяване на най-честите и социално значими заболявания в детска възраст. В рамките на отделението и на болницата се осъществяват консултации с различни специалисти – оториноларинголози, уролози, офталмолози, психолози, логопеди, алерголози, генетици, анестезиолози, ревматолози.
  Болницата има сключен договор и с Медицинска лаборатория САНА -клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, високоспециализирани изследвания.

 • Здравно осигуряване

  Болница Здравето има сключен договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки и с частни застрахователни компании. Прегледите в извънработно време и в почивни и празнични дни не се покриват от НЗОК.

Лекари