МЦ Детско здраве - филиал Маестро Кънев | Супердок

МЦ Детско здраве - филиал Маестро Кънев

Многопрофилна болница

София

Телефон

024911719 · 0888906811

Рейтинг
862 мнения

Рейтинг
862 мнения

В Болница Здравето работи екип от високо мотивирани, отлично подготвени, отговорни професионалисти в областта на педиатрията, гастроентерологията и хирургията.
Условията в болницата ще ви предложат уюта, спокойствието и комфортa, така нужни за лечебния процес.
Болницата разполага и с дежурен педиатър денонощно – в случай на нужда може без колебание да дойдете по всяко време на преглед при нашите специалисти.

Болница Здравето разполага със следните отделения:
- Многопрофилно детско отделение с приоритет върху пулмология, неврология, гастроентерология, нефрология;
- Отделение по хирургия и пластична хирургия три модерни операционни зали – една за септична, две за асептична хирургия;
- Отделение по анестезиология и интензивно лечение, което осигурява непрекъсната висококачествена специализирана консултативна амбулаторна и стационарна медицинска дейност;
- Отделение по гастроентерология, където се извършва диагностика, лечение и консултативна дейност на планов и спешен прием.

Болницата разполага и със Звено по образна диагностика, където се извършват всички видове конвенционални рентгенографски изследвания. Болницата разполага и с дигитализиран рентгенов апарат SIEMENS за скопия и графия, съвременни ехографии, окомплектовани с трансдюсери за коремни органи, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, трансфонтанелна ехография. Рентгеновите изследвания се записват и архивират чрез CR система. Създава се пациентско досие с цялата налична информация от изследванията, достъпно за всички специалисти участващи в лечението и наблюдението на пациента.

В детското отделение на Болница Здравето се извършват образна и функционална диагностика, съвременно лечение, профилактика и проследяване на най-честите и социално значими заболявания в детска възраст. В рамките на отделението и на болницата се осъществяват консултации с различни специалисти – оториноларинголози, уролози, офталмолози, психолози, логопеди, алерголози, генетици, анестезиолози, ревматолози.
Болницата има сключен договор и с Медицинска лаборатория САНА - клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, високоспециализирани изследвания.

Болница Здравето има сключен договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки и с частни застрахователни компании. Прегледите в извънработно време и в почивни и празнични дни не се покриват от НЗОК.

Повече информация
zdraveto.com

Лекари

Михайлина Абрашева

Михайлина Абрашева

Психолог · София

Най-ранен час: 5 февруари в 14:00
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Доц. Валентин Атанасов, дм

Доц. Валентин Атанасов, дм

Кардиолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: 4 март в 14:00
Запази час
Обявени цени
Д-р Мирослава Рашева

Д-р Мирослава Рашева

Алерголог, Педиатър · София

Най-ранен час: утре в 14:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Проф. Филип Куманов, д.м.н.

Проф. Филип Куманов, д.м.н.

Ендокринолог, Вътрешни болести · София

Най-ранен час: 5 февруари в 09:00
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Д-р Михаил Мекянов

Д-р Михаил Мекянов

Хирург · София

Най-ранен час: днес в 11:50
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Николай Халачев, дм

Д-р Николай Халачев, дм

Уролог · София

Най-ранен час: петък в 17:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Борислав Ганев

Д-р Борислав Ганев

Педиатър, Детски кардиолог · София

Най-ранен час: 6 февруари в 17:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Стефан Стефанов

Д-р Стефан Стефанов

Ортопед · София

Най-ранен час: днес в 14:50
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Атанас Ташков

Д-р Атанас Ташков

Педиатър, Детски кардиолог · София

Най-ранен час: днес в 15:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Костадинка Пенджакова

Д-р Костадинка Пенджакова

Педиатър · София

Най-ранен час: утре в 14:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени