МДЦ Каспела | Супердок

МДЦ Каспела

Медицински център

Пловдив · ул. София 64

Телефон

032645997

Рейтинг
1682 оценки

Рейтинг
1682 оценки

Медицински център Каспела е част от Университетска болница Каспела, функционираща от 2000 г. От разкриването си до момента се утвърждава като авторитетно извънболнично лечебно заведение, осъществяващо медицински прегледи и лабораторна диагностика на пациентите от гр. Пловдив и страната. Развива няколко специализирани медицински направления с водещи и утвърдени медицински специалисти - университетски преподаватели - асистенти и хабилитирани лица (доценти и професори към МУ Пловдив), които са част и от екипа на Университетска болница Каспела.

В Медицински център Каспела са разкрити следните специализирани диагностични лекарски кабинети и лаборатории:

 • Ревматология;
 • Хирургия;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Урология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Образна диагностика (КАТ и конвенционална рентгенография, DEXA- остеоденситометър);
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична лаборатория с имунология и вирусология, микробиология;
 • Гръдна хирургия;
 • Кардиология.

Апаратурната обезпеченост на лекарските кабинети и лаборатории е от последно технологично поколение и позволява прецизна и качествена медицинска диагностика на всички видове заболявания от изброените медицински направления.

В Медицински център Каспела се извършват пълен обем от лабораторни изследвания.

Медицински център Каспела има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Уника живот" АД, ЗАД "България" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, "Животозастрахователен институт" АД, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.kaspela.com

Лекари

Д-р Иван Яков

Д-р Иван Яков

7 оценки

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: 3 август 13:50
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 3 август 13:50
Д-р Ефимия Чолакова

Д-р Ефимия Чолакова

17 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: четвъртък в 14:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 14:40
Д-р Десислав Станчев

Д-р Десислав Станчев

45 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: 27 юни 13:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 27 юни 13:40
Д-р Иванка Рангелова

Д-р Иванка Рангелова

39 оценки

Кардиолог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: 14 юни 14:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 14 юни 14:00
Д-р Даниела Прокопова

Д-р Даниела Прокопова

54 оценки

Нефролог (Бъбречни болести), Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 14:10
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:10
Д-р Георги Петров

Д-р Георги Петров

39 оценки

Ортопед · Пловдив

Най-ранен час: 14 юни 15:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 14 юни 15:00
Д-р Румяна Найденова

Д-р Румяна Найденова

134 оценки

Невролог · Пловдив

Най-ранен час: 14 юни 11:20
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 14 юни 11:20
Д-р Лилия Милинич

Д-р Лилия Милинич

177 оценки

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 10:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 10:30
Д-р Александар Маринков

Д-р Александар Маринков

68 оценки

Ревматолог · Пловдив

Най-ранен час: 13 юни 08:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 13 юни 08:00
Д-р Георги Левтеров

Д-р Георги Левтеров

66 оценки

Ендокринолог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: 12 юли 09:15
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 12 юли 09:15
Д-р Сафет Кулов

Д-р Сафет Кулов

150 оценки

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: сряда в 8:50
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 8:50
Д-р Виктор Каралийски

Д-р Виктор Каралийски

116 оценки

Невролог · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 11:10
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 11:10
Д-р Атанас Калчев

Д-р Атанас Калчев

69 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 10:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 10:00
Д-р Дечо Ириков

Д-р Дечо Ириков

60 оценки

Ендокринолог · Пловдив

Най-ранен час: четвъртък в 10:15
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 10:15
Доц. Едуард Тилкиян, дм

Доц. Едуард Тилкиян, дм

45 оценки

Нефролог (Бъбречни болести), Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 13:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 13:00
Д-р Иванка Йотовска

Д-р Иванка Йотовска

21 оценки

Нефролог (Бъбречни болести), Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 11:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 11:40
Д-р Рангел Димитров

Д-р Рангел Димитров

45 оценки

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: 13 юни 12:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 13 юни 12:00
Д-р Петя Георгиева

Д-р Петя Георгиева

61 оценки

Ендокринолог · Пловдив

Най-ранен час: 13 юни 15:15
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 13 юни 15:15
Д-р Десислава Вацева

Д-р Десислава Вацева

61 оценки

Невролог · Пловдив

Най-ранен час: 13 юни 13:50
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 13 юни 13:50
Д-р Димо Цветков

Д-р Димо Цветков

113 оценки

Уролог · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 15:20
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 15:20