МДЦ Каспела

Медико-дентален център

Пловдив · ул. София 64

Телефон

032645997

Рейтинг
2313 оценки

Рейтинг
2313 оценки

Медицински център Каспела е част от Университетска болница Каспела, функционираща от 2000 г. От разкриването си до момента се утвърждава като авторитетно извънболнично лечебно заведение, осъществяващо медицински прегледи и лабораторна диагностика на пациентите от гр. Пловдив и страната. Развива няколко специализирани медицински направления с водещи и утвърдени медицински специалисти - университетски преподаватели - асистенти и хабилитирани лица (доценти и професори към МУ Пловдив), които са част и от екипа на Университетска болница Каспела.

В Медицински център Каспела са разкрити следните специализирани диагностични лекарски кабинети и лаборатории:

 • Ревматология;
 • Хирургия;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Урология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Образна диагностика (КАТ и конвенционална рентгенография, DEXA- остеоденситометър);
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична лаборатория с имунология и вирусология, микробиология;
 • Гръдна хирургия;
 • Кардиология.

Апаратурната обезпеченост на лекарските кабинети и лаборатории е от последно технологично поколение и позволява прецизна и качествена медицинска диагностика на всички видове заболявания от изброените медицински направления.

В Медицински център Каспела се извършват пълен обем от лабораторни изследвания.

Медицински център Каспела има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Уника живот" АД, ЗАД "България" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, "Животозастрахователен институт" АД, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.kaspela.com

Лекари

Доц. Катя Дойкова, дм

Доц. Катя Дойкова, дм

65 оценки

Образна диагностика, Мамолог · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 13 ноември 09:20
Запази час
Д-р Георги Христов

Д-р Георги Христов

32 оценки

Уролог · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 15:40
Запази час
Д-р Таниел Минков

Д-р Таниел Минков

47 оценки

УНГ · Пловдив

Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 11:50
Запази час
Д-р Рангел Кънчев

Д-р Рангел Кънчев

2 оценки

Хирург · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 7:30
Запази час
Д-р Данаил Аркумарев

Д-р Данаил Аркумарев

17 оценки

УНГ · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: петък в 14:00
Запази час
Д-р Никола Николов

Д-р Никола Николов

51 оценки

Уролог · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 2 октомври 12:00
Запази час
Д-р Слави Пенев

Д-р Слави Пенев

8 оценки

Уролог · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: сряда в 15:30
Запази час
Д-р Николай Пасков

Д-р Николай Пасков

няма оценки

Уролог · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 15:00
Запази час
Д-р Благойчо Постоловски

Д-р Благойчо Постоловски

14 оценки

Ортопед · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 15:20
Запази час
Д-р Кирил Коларов

Д-р Кирил Коларов

12 оценки

Уролог · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: четвъртък в 12:40
Запази час
Д-р Лятиф Коджаахмед

Д-р Лятиф Коджаахмед

9 оценки

Ревматолог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 12:20
Запази час
Д-р Красимир Асенов

Д-р Красимир Асенов

9 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Онлайн консултация Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 9:00
Запази час
Д-р Деян Радев

Д-р Деян Радев

56 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: петък в 12:00
Запази час
Д-р Фани Филипова

Д-р Фани Филипова

137 оценки

УНГ · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 17 октомври 14:10
Запази час
Доц. Даниел Дойков

Доц. Даниел Дойков

8 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 9:00
Запази час
Д-р Гергана Каравелова

Д-р Гергана Каравелова

няма оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
В момента няма свободни часове
Запази час
Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

38 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 12:40
Запази час
Д-р Никола Тепелиев

Д-р Никола Тепелиев

74 оценки

Ревматолог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 4 октомври 09:30
Запази час
Д-р Тодор Иванов

Д-р Тодор Иванов

8 оценки

Хирург · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Д-р Николай Джалов

Д-р Николай Джалов

60 оценки

Хирург · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:20
Запази час