плюс Абонирай се

МДЦ Каспела

Медико-дентален център

Пловдив · ул. София 64

Телефон

032645997

Рейтинг
3391 оценки

Рейтинг
3391 оценки

Медицински център Каспела е част от Университетска болница Каспела, функционираща от 2000 г. От разкриването си до момента се утвърждава като авторитетно извънболнично лечебно заведение, осъществяващо медицински прегледи и лабораторна диагностика на пациентите от гр. Пловдив и страната. Развива няколко специализирани медицински направления с водещи и утвърдени медицински специалисти - университетски преподаватели - асистенти и хабилитирани лица (доценти и професори към МУ Пловдив), които са част и от екипа на Университетска болница Каспела.

В Медицински център Каспела са разкрити следните специализирани диагностични лекарски кабинети и лаборатории:

 • Ревматология;
 • Хирургия;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Урология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Образна диагностика (КАТ и конвенционална рентгенография, DEXA- остеоденситометър);
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична лаборатория с имунология и вирусология, микробиология;
 • Гръдна хирургия;
 • Кардиология.

Апаратурната обезпеченост на лекарските кабинети и лаборатории е от последно технологично поколение и позволява прецизна и качествена медицинска диагностика на всички видове заболявания от изброените медицински направления.

В Медицински център Каспела се извършват пълен обем от лабораторни изследвания.

Медицински център Каспела има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Уника живот" АД, ЗАД "България" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, "Животозастрахователен институт" АД, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.kaspela.com

Лекари

Доц. Младен Дойков, дм

Доц. Младен Дойков, дм

62 оценки

Уролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 13 март 12:30
Запази час
Доц. Катя Дойкова, дм

Доц. Катя Дойкова, дм

126 оценки

Образна диагностика, Мамолог · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 21 март 09:10
Запази час
Д-р Георги Христов

Д-р Георги Христов

50 оценки

Уролог · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 15:00
Запази час
Д-р Таниел Минков

Д-р Таниел Минков

77 оценки

УНГ · Пловдив

Онлайн консултация Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 12:40
Запази час
Д-р Рангел Кънчев

Д-р Рангел Кънчев

2 оценки

Хирург · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 7:30
Запази час
Д-р Данаил Аркумарев

Д-р Данаил Аркумарев

28 оценки

УНГ · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: 11 март 13:30
Запази час
Д-р Никола Николов

Д-р Никола Николов

82 оценки

Уролог · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 11 март 12:00
Запази час
Д-р Слави Пенев

Д-р Слави Пенев

19 оценки

Уролог · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: 13 март 15:00
Запази час
Д-р Николай Пасков

Д-р Николай Пасков

няма оценки

Уролог · Пловдив

Работи с деца
Най-ранен час: Утре в 15:00
Запази час
Д-р Благойчо Постоловски

Д-р Благойчо Постоловски

35 оценки

Ортопед · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК
Най-ранен час: четвъртък в 15:40
Запази час
Д-р Кирил Коларов

Д-р Кирил Коларов

19 оценки

Уролог · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца
Най-ранен час: четвъртък в 13:45
Запази час
Д-р Лятиф Коджаахмед

Д-р Лятиф Коджаахмед

25 оценки

Ревматолог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 14:40
Запази час
Д-р Деян Радев

Д-р Деян Радев

80 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 12:00
Запази час
Д-р Фани Филипова

Д-р Фани Филипова

174 оценки

УНГ · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 21 март 08:50
Запази час
Доц. Даниел Дойков

Доц. Даниел Дойков

21 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Обявени цени
Най-ранен час: 11 март 09:15
Запази час
Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

57 оценки

Гастроентеролог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 11 март 15:00
Запази час
Д-р Никола Тепелиев

Д-р Никола Тепелиев

105 оценки

Ревматолог · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 22 март 10:20
Запази час
Д-р Тодор Иванов

Д-р Тодор Иванов

13 оценки

Хирург · Пловдив

Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 8:00
Запази час
Д-р Николай Джалов

Д-р Николай Джалов

96 оценки

Хирург · Пловдив

Онлайн консултация Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:00
Запази час
Д-р Ефимия Чолакова

Д-р Ефимия Чолакова

30 оценки

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 18 март 14:40
Запази час