МДЦ Каспела | Супердок

МДЦ Каспела

Медицински център

Пловдив · ул. София 64

Телефон

032645997

Рейтинг
62 оценки

Рейтинг
62 оценки

Медицински център Каспела е част от Университетска болница Каспела, функционираща от 2000 г. От разкриването си до момента се утвърждава като авторитетно извънболнично лечебно заведение, осъществяващо медицински прегледи и лабораторна диагностика на пациентите от гр. Пловдив и страната. Развива няколко специализирани медицински направления с водещи и утвърдени медицински специалисти - университетски преподаватели - асистенти и хабилитирани лица (доценти и професори към МУ Пловдив), които са част и от екипа на Университетска болница Каспела.

В Медицински център Каспела са разкрити следните специализирани диагностични лекарски кабинети и лаборатории:

 • Ревматология;
 • Хирургия;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Урология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Образна диагностика (КАТ и конвенционална рентгенография, DEXA- остеоденситометър);
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична лаборатория с имунология и вирусология, микробиология;
 • Гръдна хирургия;
 • Кардиология.

Апаратурната обезпеченост на лекарските кабинети и лаборатории е от последно технологично поколение и позволява прецизна и качествена медицинска диагностика на всички видове заболявания от изброените медицински направления.

В Медицински център Каспела се извършват пълен обем от лабораторни изследвания.

Медицински център Каспела има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Уника живот" АД, ЗАД "България" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, "Животозастрахователен институт" АД, ЗД "Съгласие" АД, Планета, Юнайтед.

Допълнителна информация
www.kaspela.com

Лекари

Д-р Фани Филипова

Д-р Фани Филипова

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 13:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Д-р Гергана Каравелова

Д-р Гергана Каравелова

Гастроентеролог · Пловдив

В момента няма свободни часове
Запази час
Работи с НЗОК
Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 12:20
Запази час
Работи с НЗОК
Д-р Ефимия Чолакова

Д-р Ефимия Чолакова

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 15:00
Запази час
Работи с НЗОК
Д-р Иванка Рангелова

Д-р Иванка Рангелова

Кардиолог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: 3 юни 15:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Д-р Даниела Прокопова

Д-р Даниела Прокопова

Нефролог (Бъбречни болести), Вътрешни болести · Пловдив

В момента няма свободни часове
Запази час
Работи с НЗОК
Д-р Георги Левтеров

Д-р Георги Левтеров

Ендокринолог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 9:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Д-р Атанас Калчев

Д-р Атанас Калчев

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 10:00
Запази час
Работи с НЗОК