МДЦ Каспела | Супердок

МДЦ Каспела

Медицински център

Пловдив · ул. София 64

Телефон

032645997

Рейтинг
826 оценки

Рейтинг
826 оценки

Медицински център Каспела е част от Университетска болница Каспела, функционираща от 2000 г. От разкриването си до момента се утвърждава като авторитетно извънболнично лечебно заведение, осъществяващо медицински прегледи и лабораторна диагностика на пациентите от гр. Пловдив и страната. Развива няколко специализирани медицински направления с водещи и утвърдени медицински специалисти - университетски преподаватели - асистенти и хабилитирани лица (доценти и професори към МУ Пловдив), които са част и от екипа на Университетска болница Каспела.

В Медицински център Каспела са разкрити следните специализирани диагностични лекарски кабинети и лаборатории:

 • Ревматология;
 • Хирургия;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Урология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Образна диагностика (КАТ и конвенционална рентгенография, DEXA- остеоденситометър);
 • Ортопедия и травматология;
 • Клинична лаборатория с имунология и вирусология, микробиология;
 • Гръдна хирургия;
 • Кардиология.

Апаратурната обезпеченост на лекарските кабинети и лаборатории е от последно технологично поколение и позволява прецизна и качествена медицинска диагностика на всички видове заболявания от изброените медицински направления.

В Медицински център Каспела се извършват пълен обем от лабораторни изследвания.

Медицински център Каспела има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Уника живот" АД, ЗАД "България" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, "Животозастрахователен институт" АД, Групама Застраховане.

Допълнителна информация
www.kaspela.com

Лекари

Д-р Рангел Кънчев

Д-р Рангел Кънчев

Хирург · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 7:30
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 7:30
Д-р Данаил Аркумарев

Д-р Данаил Аркумарев

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 15:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: понеделник в 15:00
Д-р Никола Николов

Д-р Никола Николов

Уролог · Пловдив

Онлайн консултация
Най-ранен час: понеделник в 13:00
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 13:00
Д-р Слави Пенев

Д-р Слави Пенев

Уролог · Пловдив

Най-ранен час: сряда в 15:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: сряда в 15:00
Д-р Николай Пасков

Д-р Николай Пасков

Уролог · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 15:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: вторник в 15:00
Д-р Благойчо Постоловски

Д-р Благойчо Постоловски

Ортопед · Пловдив

Онлайн консултация
Най-ранен час: вторник в 14:00
Запази час
Най-ранен час: вторник в 14:00
Д-р Кирил Коларов

Д-р Кирил Коларов

Уролог · Пловдив

Видео консултации
Най-ранен час: четвъртък в 15:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: четвъртък в 15:00
Д-р Лятиф Коджаахмед

Д-р Лятиф Коджаахмед

Ревматолог · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 16:30
Запази час
Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 16:30
Д-р Красимир Асенов

Д-р Красимир Асенов

Гастроентеролог · Пловдив

Онлайн консултация
Най-ранен час: понеделник в 9:00
Запази час
Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 9:00
Д-р Деян Радев

Д-р Деян Радев

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 12:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 12:40
Д-р Фани Филипова

Д-р Фани Филипова

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: 22 декември 11:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 22 декември 11:30
Доц. Даниел Дойков

Доц. Даниел Дойков

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 9:00
Запази час
Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 9:00
Д-р Гергана Каравелова

Д-р Гергана Каравелова

Гастроентеролог · Пловдив

В момента няма свободни часове
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
В момента няма свободни часове
Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Д-р Стоянка Джумеркова-Моллова

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 12:00
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 12:00
Д-р Никола Тепелиев

Д-р Никола Тепелиев

Ревматолог · Пловдив

Най-ранен час: сряда в 9:10
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: сряда в 9:10
Д-р Тодор Иванов

Д-р Тодор Иванов

Хирург · Пловдив

Най-ранен час: понеделник в 8:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 8:00
Д-р Николай Джалов

Д-р Николай Джалов

Хирург · Пловдив

Видео консултации
Най-ранен час: понеделник в 10:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 10:20
Д-р Иван Яков

Д-р Иван Яков

УНГ · Пловдив

Най-ранен час: 3 януари 13:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 3 януари 13:30
Д-р Ефимия Чолакова

Д-р Ефимия Чолакова

Гастроентеролог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 14:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: вторник в 14:40
Д-р Десислав Станчев

Д-р Десислав Станчев

Гастроентеролог · Пловдив

Най-ранен час: 19 декември 13:40
Запази час
Работи с НЗОК Обявени цени
Най-ранен час: 19 декември 13:40