Детско психично здраве - МЦ по Детски болести | Супердок

Детско психично здраве - МЦ по Детски болести

Център за психично здраве

София · ул. Найден Геров 2, каб. 229

Телефон

0887467214 · 0888888139

Рейтинг
1576 оценки

Рейтинг
1576 оценки

Мисията на Кабинет Детско психично здраве е да осигури достъпни интервенции в общността и качествено здравно обслужване на децата и юношите с психични проблеми.
Практиката Детско психично здраве възниква в отговор на растящата потребност от квалифицирана извънболнична психиатрична помощ за деца и юноши. Дейността ни е насочена към деца и младежи с психични проблеми, както и към техните семейства. Сътрудничим си с професионалисти и служби, работещи в сферата на детското развитие и психичното здраве – детски психиатри, психолози, логопеди, специални педагози, общопрактикуващи лекари, педиатри.

Кабинет Детско психично здраве оказва следните услуги:

  • Консултативна помощ за деца, юноши и семействата им;
  • Диагностика на психични разстройства;
  • Лечение и проследяване на състоянието;
  • Насочване към други специалисти или звена (когато е необходимо);
  • Съветване и обучение на семействата;
  • Превенция и промоция.

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител или негов законен представител и се осъществяват след предварителна заявка. В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни интервенции (ако е необходимо), които се договарят със семейството.

Кабинет "Детско психично здраве" работи с направления по НЗОК.

Допълнителна информация
detskopsihichnozdrave.org

Лекари

Илияна Пешева

Илияна Пешева

34 оценки

Психолог · София

Най-ранен час: 25 април 08:00
Запази час
Работи с деца
Най-ранен час: 25 април 08:00
Зоя Михайлова

Зоя Михайлова

94 оценки

Психолог · София

Онлайн консултация
Най-ранен час: понеделник в 12:00
Запази час
Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 12:00
Д-р Здравка Янева

Д-р Здравка Янева

796 оценки

Детски психиатър · София

Видео консултации
Най-ранен час: 25 април 15:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 25 април 15:30
Д-р Румяна Трендафилова

Д-р Румяна Трендафилова

730 оценки

Детски психиатър · София

Видео консултации
Най-ранен час: 25 април 08:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 25 април 08:00