ДКЦ Св. София - бул. България | Супердок

ДКЦ Св. София - бул. България

Диагностично-консултативен център

София

Телефон

028184600 · 028184608 · 0885224200

Рейтинг
317 оценки

Рейтинг
317 оценки

ДКЦ Св. София е част от динамично развиващата се многопрофилна болница Св. София. ДКЦ Св. София - филиал бул. България е открит през 2018 г. и се намира в Корпус 2 на МБАЛ Св. София на бул. България 104. Корпусът е избран за Сграда на годината 2018-та година в областта на здравеопазването.

ДКЦ Св. София - филиал бул. България разполага с кабинети за специализирана медицинска помощ по: акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, офталмология, неврология, ендокринология, дерматология, УНГ, хематология, педиатрия, физикална терапия, както и с кабинети на общопрактикуващи лекари.

ДКЦ Св. София - филиал бул. България разполага с най-съвременна апаратура за диагностика на пациентите.

Центърът разполага с медико-диагностични лаборатории: лаборатория по имунохематология и патоморфологична лаборатория.

ДКЦ Св. София - филиал бул. България има договор с Националната здравноосигурителна каса, както и със следните застрахователни компании за безкасово обслужване на пациенти: Дженерали Застраховане АД, ЗАД Булстрад Живот ВИГ АД, Уника Живот, Здравно осигурителен институт (ЗОИ) АД, ФИ ХЕЛТ Застраховане АД, Доверие ОЗОФ АД.

Допълнителна информация
mbal-sofia.com

Лекари