ДКЦ Св. Иван Рилски | Супердок

ДКЦ Св. Иван Рилски

Диагностично-консултативен център
София
бул. Aкад. Иван Евстр. Гешов 15
029525878
rilski.com/bg/dkts-sv-ivan-rilski
 • Обща информация

  ДКЦ Св. Иван Рилски е лечебно заведение с основна дейност извършването на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите и утвърждаване му като лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика в България, като част от УМБАЛ Св. Иван Рилски и изпълнявайки медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

 • Услуги

  ДКЦ Св. Иван Рилски разполага със специализирани кабинети:
  - Кардиологичен кабинет;
  - Хирургичен кабинет;
  - Ортопедичен кабинет;
  - Урологичен кабинет;
  - Неврологичен кабинет;
  - Неврологичен кабинет ЕМГ, Доплерова сонография;
  - Неврологичен кабинет ЕЕГ и Детски неврологичен кабинет ЕЕГ;
  - Оториноларингологичен кабинет;
  - Офталмологичен кабинет;
  - Неврохирургичен кабинет;
  - Кабинет по инфекциозни болести;
  - Кабинет по паразитология;
  - Кабинет по медицинска онкология;
  - Кабинет по клинична хематология;
  - Гастроентерологичен кабинет;
  - Пулмологичен кабинет;
  - Нефрологичен кабинет;
  - Физиотерапия.

 • Оборудване

  ДКЦ Св. Иван Рилски има налична модерна медицинска апаратура за провеждане на различни изследвания в зависимост от здравословното състояние на пациента.

 • Изследвания

  - Образна диагностика: Рентгенология, Компютърна томография и Ядрено магнитен резонанс;
  - ЕМГ, ЕЕГ, Доплерова сонография;
  - Клинико-лабораторни изследвания.

 • Здравно осигуряване

  ДКЦ Св. Иван Рилски има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лекари