ДКЦ Софиямед - Блок 2, Димитър Моллов 10 | Супердок

ДКЦ Софиямед - Блок 2, Димитър Моллов 10

Диагностично-консултативен център

София

Телефон

024650002

Рейтинг
281 оценки

Рейтинг
281 оценки

ДКЦ „Софиямед” БЛОК 2, намиращ се на адрес: ул. "Димитър Моллов" 10 е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят лекари с дългогодишна практика и доказани професионални качества по следните медицински специалности.

В БЛОК 2 се извършват прегледи при лекари по долуизброените специалности:
- Ендокринология и болести на обмянатa
- Клинична хематология
- Ревматология
- Педиатрия.

ДКЦ Софиямед разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:
- Аудиометрия;
- Ехокардиография;
- Трансезофагеална ехокардиография;
- 24 часа ЕКГ холтер;
- Велоергометрия;
- Електроенцефалография (ЕЕГ);
- Електромиография (ЕМГ);
- Функционално изследване на дишането;
- Ехо доплер на съдове;
- Ендоскопски диагностични и лечебни процедури.

ДКЦ Софиямед разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории:
- Образна диагностика;
- Клинична лаборатория;
- Лаборатория по микробиология;
- Лаборатория по вирусология;
- Лаборатория по клинична патология;
- Лаборатория по трансфузионна хематология.
Всички лаборатории са ситуирани териториално на бул. Г. М. Димитров 16.

ДКЦ "Софиямед" има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни компании: "Дженерали застраховане" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Доверие" АД, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "България" АД, "Животозастрахователен институт" АД, "Уника живот" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, ЗД "Съгласие" АД, "Европейска здравно осигурителна компания" ЗАД.

Допълнителна информация
hospitalsofiamed.bg

Лекари

Не са открити лекари, които отговарят на това търсене

Всеки ден добавяме нови лекари, така че опитайте по-късно или пробвайте с други критерии.