ДКЦ Софиямед - Блок 1, Г. М. Димитров | Супердок

ДКЦ Софиямед - Блок 1, Г. М. Димитров

Диагностично-консултативен център

София

Телефон

0895555444

Рейтинг
1232 мнения

Рейтинг
1232 мнения

ДКЦ "Софиямед" е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят над 120 магистри и доктори по медицина – лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит, специалисти по над 30 основни медицински специалности.

На адрес бул. Г. М. Димитров 16 функционират кабинети по следните специалности:
- Акушерство и гинекология
- Алергология
- Анестезиология
- Aртроскопска хирургия
- Вътрешни болести
- Гастроентерология
- Гръдна хирургия
- Детска кардиология
- Детски болести
- Детска неврология
- Детска нефрология
- Детска ендокринология
- Ендокринология
- Кардиология
- Кожни и венерически болести
- Онкология
- Неврология
- Неврохирургия
- Неонатология
- Нефрология
- Ортопедия
- Очни болести
- Пневмология
- Психиатрия
- Съдова хирургия
- УНГ
- Урология
- Физиотерапия
- Хирургия.

ДКЦ Софиямед разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:
- Аудиометрия;
- Ехокардиография;
- Трансезофагеална ехокардиография;
- 24 часа ЕКГ холтер;
- Велоергометрия;
- Електроенцефалография (ЕЕГ);
- Електромиография (ЕМГ);
- Функционално изследване на дишането;
- Ехо доплер на съдове;
- Ендоскопски диагностични и лечебни процедури.

ДКЦ Софиямед разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории:
- Образна диагностика;
- Клинична лаборатория;
- Лаборатория по микробиология;
- Лаборатория по вирусология;
- Лаборатория по клинична патология;
- Лаборатория по трансфузионна хематология.

ДКЦ "Софиямед" има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни компании: "Дженерали застраховане" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, "Доверие" АД, "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "България" АД, "Животозастрахователен институт" АД, "Уника живот" АД, "Фи Хелт застраховане" АД, ЗД "Евроинс" АД.

Повече информация
hospitalsofiamed.bg

Лекари

Д-р Ваня Георгиева, дм

Д-р Ваня Георгиева, дм

Неврохирург · София

Най-ранен час: утре в 08:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Обща ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Софиямед

Обща ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Софиямед

Вътрешни болести · София

Най-ранен час: вторник в 10:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Ултразвуковo изследване - Ехография, УМБАЛ Софиямед

Ултразвуковo изследване - Ехография, УМБАЛ Софиямед

Образна диагностика, Изследване · София

Най-ранен час: вторник в 08:00
Запази час
Работи с НЗОК
Мамографско изследване - Мамография, УМБАЛ Софиямед

Мамографско изследване - Мамография, УМБАЛ Софиямед

Образна диагностика, Мамолог, Изследване · София

Най-ранен час: 6 април в 16:40
Запази час
Работи с НЗОК
Компютърна томография - КАТ (скенер), УМБАЛ Софиямед

Компютърна томография - КАТ (скенер), УМБАЛ Софиямед

Образна диагностика, Изследване · София

Най-ранен час: утре в 09:30
Запази час
Работи с НЗОК
Ядрено-магнитен резонанс - ЯМР, УМБАЛ Софиямед

Ядрено-магнитен резонанс - ЯМР, УМБАЛ Софиямед

Образна диагностика, Изследване · София

Най-ранен час: утре в 11:30
Запази час
Работи с НЗОК