ДКЦ 7 Пловдив | Супердок

ДКЦ 7 Пловдив

Диагностично-консултативен център
Пловдив
ул. Тодор Александров 16
032601521
dkc7plovdiv.com
 • Обща информация

  ДКЦ 7 е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, акредитирано с 4 звезди от Министерството на Здравеопазването. В него работят 34 лекари с висока квалификация, които предлагат качествена и достъпна медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението. Специалистите от ДКЦ 7 извършват диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултация. Не Ви казваме добре дошли, но при болест ще направим всичко възможно със сърце и познание, за да сте отново здрави.

 • Услуги

  Кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, офталмология, оториноларингология, неврология, рентгенология, пулмология и клинична лаборатория, промотивна и профилактична дейност, включително профилактични прегледи и имунизации
  обучение на медицински персонал, експертиза за временна нетрудоспособност.

 • Оборудване

  Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

 • Изследвания

  Всички необходими изследвания.

 • Здравно осигуряване

  Центърът участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Лекари