ДКЦ 17 - Детско психично здраве | Супердок

ДКЦ 17 - Детско психично здраве

Медицински кабинет

София

Телефон

0887100311

Рейтинг
105 оценки

Рейтинг
105 оценки

Мисията на Кабинет Детско психично здраве е да осигури достъпни интервенции в общността и качествено здравно обслужване на децата и юношите с психични проблеми.
Практиката Детско психично здраве възниква в отговор на растящата потребност от квалифицирана извънболнична психиатрична помощ за деца и юноши. Дейността ни е насочена към деца и младежи с психични проблеми, както и към техните семейства. Сътрудничим си с професионалисти и служби, работещи в сферата на детското развитие и психичното здраве – детски психиатри, психолози, логопеди, специални педагози, общопрактикуващи лекари, педиатри.

Кабинет Детско психично здраве оказва следните услуги:
- Консултативна помощ за деца, юноши и семействата им;
- Диагностика на психични разстройства;
- Лечение и проследяване на състоянието;
- Насочване към други специалисти или звена (ако е необходимо);
- Съветване и обучение на семействата;
- Превенция и промоция.
Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител или негов законен представител и се осъществяват след предварителна заявка. В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни интервенции (ако това е необходимо), които се договарят със семейството.

Работи по договор с НЗОК.

Допълнителна информация
detskopsihichnozdrave.org

Лекари