ДКЦ Пълмед | Супердок

ДКЦ Пълмед

Диагностично-консултативен център

Пловдив

Телефон

032607300

Рейтинг
833 оценки

Рейтинг
833 оценки

ДКЦ "Пълмед" е част от болничния комплекс на УМБАЛ "Пълмед".
На територията му функционират 60 кабинета, в които практикуват 10 общопрактикуващи лекари и 40 лекари от различни специалности в доболничната помощ.

Центърът разполага със специализирани кабинети по:
- Кардиология;
- Детска кардиология;
- Хирургия;
- Ортопедия и Травматология;
- Неврология;
- Ревматология;
- Педиатрия;
- Офталмология;
- Психиатрия;
- Оториноларингология;
- Акушерство и гинекология;
- Гастроентерология;
- Кожно-венерически болести;
- Ендокринология;
- Имунология;
- Урология;
- Неврохирургия.

- Рентгенова уредба за графични и скопични изследвания;
- Мобилна рентгенова уредба за графични изследвания;
- Компютърен аксиален томограф – 16-срезов;
- Ядрено-магнитен резонанс 1,5Т;
- Звено за Физиотерапия и рехабилитация.

ДКЦ "Пълмед" разполага с:
- Клинична лаборатория;
- Звено по Образна диагностика;
- Патохистология;
- Микробиология, Имунология, Паразитология.

ДКЦ Пълмед има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: Дженерали застраховане АД и Фи Хелт застраховане АД.

Допълнителна информация
hospitalpulmed.bg

Лекари

Д-р Недялка Димитрова

Д-р Недялка Димитрова

Клинична лаборатория · Пловдив

Най-ранен час: петък в 11:00
Запази час
Работи с НЗОК
Неврологична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Неврологична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Невролог · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 15:00
Запази час
Ортопедична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Ортопедична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Ортопед · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 14:00
Запази час
Хирургична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Хирургична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Хирург · Пловдив

Най-ранен час: Утре в 10:00
Запази час
Акушеро-гинекологична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Акушеро-гинекологична ЛКК (лекарска консултативна комисия), УМБАЛ Пълмед

Акушер-гинеколог · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 13:00
Запази час
Д-р Венцеслава Илиева

Д-р Венцеслава Илиева

Педиатър, Неонатолог · Пловдив

Най-ранен час: 27 октомври 14:00
Запази час
Работи с деца