ДКЦ Пълмед | Супердок

ДКЦ Пълмед

Диагностично-консултативен център

Пловдив

Телефон

032607300

Няма оценки

Няма оценки

ДКЦ "Пълмед" е част от болничния комплекс на УМБАЛ "Пълмед".
На територията му функционират 60 кабинета, в които практикуват 10 общопрактикуващи лекари и 40 лекари от различни специалности в доболничната помощ.

Центърът разполага със специализирани кабинети по:
- Кардиология;
- Детска кардиология;
- Хирургия;
- Ортопедия и Травматология;
- Неврология;
- Ревматология;
- Педиатрия;
- Офталмология;
- Психиатрия;
- Оториноларингология;
- Акушерство и гинекология;
- Гастроентерология;
- Кожно-венерически болести;
- Ендокринология;
- Имунология;
- Урология;
- Неврохирургия.

- Рентгенова уредба за графични и скопични изследвания;
- Мобилна рентгенова уредба за графични изследвания;
- Компютърен аксиален томограф – 16-срезов;
- Ядрено-магнитен резонанс 1,5Т;
- Звено за Физиотерапия и рехабилитация.

ДКЦ "Пълмед" разполага с:
- Клинична лаборатория;
- Звено по Образна диагностика;
- Патохистология;
- Микробиология, Имунология, Паразитология.

ДКЦ Пълмед има сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса, както и със следните застрахователи и здравно-осигурителни компании: Дженерали застраховане АД и Фи Хелт застраховане АД.

Повече информация
hospitalpulmed.bg

Лекари

Д-р Миглена Николова

Д-р Миглена Николова

Ендокринолог, Вътрешни болести · Пловдив

Най-ранен час: утре в 11:40
Запази час
Работи с НЗОК
Д-р Радица Соколова, дм

Д-р Радица Соколова, дм

Дерматолог · Пловдив

Най-ранен час: 14 април в 09:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Доц. Румяна Янкова, дм

Доц. Румяна Янкова, дм

Алерголог, Дерматолог · Пловдив

Най-ранен час: 2 март в 11:00
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Д-р Василка Тодорова Джеджорова

Д-р Василка Тодорова Джеджорова

Педиатър, Детски кардиолог · Пловдив

Най-ранен час: 4 март в 14:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Д-р Ветка Карагьозова

Д-р Ветка Карагьозова

Детски ендокринолог · Пловдив

Най-ранен час: сряда в 14:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Д-р Даниела Черпокова-Вълева

Д-р Даниела Черпокова-Вълева

Педиатър · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 08:30
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца
Д-р Даниела Кичекова

Д-р Даниела Кичекова

Педиатър · Пловдив

Най-ранен час: вторник в 14:20
Запази час
Работи с НЗОК Работи с деца