ДКЦ Бургасмед | Супердок

ДКЦ Бургасмед

Диагностично-консултативен център

Бургас

Телефон

0892222525

Няма оценки

Няма оценки

ДКЦ Бургасмед разполага с лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. В центъра практикуват водещи специалисти, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване с внимание към пациента.

Центърът разполага с консултативни кабинети по следните медицински направления:
-Неврохирургия
-Нервни болести
-Кардиология
-Детски болести
-Хирургия
-Гастроентерология
-Вътрешни болести
-Акушерство и гинекология
-Ушно – носно – гърлени болести
-Ортопедия и травматология

На територията на центъра ще намерите оборудвани кабинети за образна диагностика:
- ново поколение ядрено-магнитен резонанс Siemens, модел MAGNETOM ESSENZA 1.5T;
- 64 срезов компютърен томограф Siemens, модел Somatom Go Up;
- мамограф Sophie classic, Planmed в комбинация със CR система;
- апарат за ехографски изследвания Esaote, My Lab Six;
- Високотехнологично оборудвана клинична лаборатория;
- Лаборатория по трансфузионна хематология.

ДКЦ Бургасмед предлага широк обхват от изследвания в областта на клинична лаборатория и образната диагностика:
- кръвна картина с 21 показателя; глюкоза, чернодробни ензими, урея, креатинин , холестерол , триглицериди, HDL, LDL холестерол; хормони , туморни маркери, тропонин; протромбиново време , INR, фибриноген; периферна кръвна картина за няколко секунди; електролитен и кръвногазов анализ; анализ на гликиран хемоглобин;
- урина 10 показателя;
- ехографски изследвания;
- рентгенологични изследвания;
- мамографии и др.

ДКЦ Бургасмед има сключен договор с НЗОК.

Повече информация
hospitalburgasmed.bg

Лекари

Не са открити лекари, които да отговарят на това търсене.

Всеки ден добавяме нови лекари, така че опитайте по-късно или пробвайте с други критерии.