Детско психично здраве - Стрелбище

Център за психично здраве

София · ж.к. Стрелбище, гърба на бл. 16, срещу ул. Траянови врата 12

Телефон

0888888139

Рейтинг
70 оценки

Рейтинг
70 оценки

Мисията на Кабинет Детско психично здраве е да осигури достъпни интервенции в общността и качествено здравно обслужване на децата и юношите с психични проблеми.
Практиката Детско психично здраве възниква в отговор на растящата потребност от квалифицирана извънболнична психиатрична помощ за деца и юноши. Дейността ни е насочена към деца и младежи с психични проблеми, както и към техните семейства. Сътрудничим си с професионалисти и служби, работещи в сферата на детското развитие и психичното здраве – детски психиатри, психолози, логопеди, специални педагози, общопрактикуващи лекари, педиатри.

Кабинет Детско психично здраве оказва следните услуги:

  • Консултативна помощ за деца, юноши и семействата им;
  • Диагностика на психични разстройства;
  • Лечение и проследяване на състоянието;
  • Насочване към други специалисти или звена (ако е необходимо);
  • Съветване и обучение на семействата;
  • Превенция и промоция.

Консултациите задължително се провеждат в присъствието на родител или негов законен представител и се осъществяват след предварителна заявка. В рамките на консултативната среща се планират по-нататъшни интервенции (ако това е необходимо), които се договарят със семейството.

Допълнителна информация
detskopsihichnozdrave.org

Лекари

Илияна Пешева

Илияна Пешева

59 оценки

Психолог · София

Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: понеделник в 8:00
Запази час
Владимир Маринов, дпн

Владимир Маринов, дпн

25 оценки

Психолог, Психотерапевт · София

Видео консултации Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: четвъртък в 16:00
Запази час
Д-р Бенжамен Ментешев

Д-р Бенжамен Ментешев

381 оценки

Психиатър · София

Видео консултации Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: Утре в 14:00
Запази час
Д-р Здравка Янева

Д-р Здравка Янева

958 оценки

Детски психиатър · София

Видео консултации Работи с деца
Най-ранен час: 17 октомври 08:45
Запази час
Д-р Румяна Трендафилова

Д-р Румяна Трендафилова

868 оценки

Детски психиатър · София

Видео консултации Работи с деца Обявени цени
Най-ранен час: 11 октомври 08:45
Запази час