Ателие Афект - Център за психотерапия и психоанализа | Супердок

Ателие Афект - Център за психотерапия и психоанализа

Център за психично здраве

София · ул. Цар Симеон 13, ет. 3, звънец Ателие Афект

Телефон

0893464840 · 0882977236 · 0899464821

Рейтинг
9 оценки

Рейтинг
9 оценки

Ателие Афект е център за психологическо консултиране, терапия и подкрепа на възрастни и юноши. Работата с психотерапевт подпомага по-доброто разбиране на собствената психика и води до смекчаване на трудностите, до подобряване на отношенията и начина на живот като цяло. Екипът на Ателие Афект е специализиран в психодинамичния подход на работа. Той цели задълбочаване на самопознанието и разбиране на влиянието на миналото върху сегашното поведение и проблеми. Работи се съобразно етичните принципи на професията и зачитане на човешките права и достойнство. Конфиденциалността е гарантирана.

Екипът на Ателие Афект работим в сътрудничество с професионални клиники и практики и предоставя възможност за ползване на комплексни услуги в системата от грижи. В Ателие Афект се извършват следните услуги:

  • Психологическо консултиране;
  • Психотерапия;
  • Психоанализа;
  • Коучинг в бизнес лидерство.
Допълнителна информация
atelieafect.com

Лекари

Не са открити лекари, които отговарят на това търсене

Всеки ден добавяме нови лекари, така че опитайте по-късно или пробвайте с други критерии.