Проф. Цоло Цолов

УНГ

Над 30 години опит
София
Най-ранен възможен час:

Обща информация

Проф. Цолов е специалист УНГ с над 40 годишен опит и множество публикации на теми УНГ болести и Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода. Професионалните му интереси са в областта на лазерните технологии в медицината.
Образование
Завършва Медицински университет София през 1970 г. Своята специалност Ушно-Носно-Гърлени болести придобива през 1977 г. През 1986 г. придобива Диплома за кандидат на науките.
Допълнителни квалификации
- Следдипломна работа по Бронхоезофатология и бронхология;
- Свидетелство за научно звание старши научен сътрудник II степен, 1988 г.;
- Следдипломни квалификации: Бронхология (1992 г.), Аудиология и отоневрология (1996 г.), Бронхоскопия (2005 г.), Ендоскопия (2005 г.), Трансторакална иглена аспирационна биопсия (2005 г.), Трахеобронхоскопия и езофагоскопия, Микроларингохирургия, Лазерхирургия в отоларингологията, Здравен мениджмънт.
- Член на Българския лекарски съюз.
Биография
Проф. Цолов практикува в МЦ Детско здраве от откриването на медицинския център през 2004 г. до момента. От 1971 г. до сега работи и в Клиника по УНГ болести на УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ. Владее английски език.
Повече информация
zdraveto.com
Потвърдени мнения на пациенти
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
София
ул. Ами Буе 27-29
Телефон: 029524297, 0888223062, 029525737
Събота
23.02.2019
Неделя
24.02.2019
Понеделник
25.02.2019
15:20
зает
15:40
зает
16:00
зает
16:20
зает
16:40
зает
17:00
зает
17:20
зает
17:40
зает
18:00
зает
19:20
зает
Цени:
Първичен преглед: 50 лв.
Вторичен преглед: 40 лв.
Отстраняване на церумен: 30 лв.
Дренаж на кухината на ср. ухо: 20 лв.
Поставяне медикамент в ср. ухо: 20 лв.
Допълнителна информация:
Моля, носете с Вас на прегледа предходната медицинска документация, с която разполагате. Проф. Цолов преглежда с направления по НЗОК с код 14 - Ушно-носно-гърлени болести.