Краси Ковачева

Психолог, Психотерапевт

10 - 15 години опит
София
Най-ранен възможен час:

Обща информация

Краси Ковачева е клиничен психолог с 14 години опит по специалността. Работи в рамките на психодинамичната парадигма. Преминала е много обучения за работа с хора, преживели различни видове насилие. Краси Ковачева е психодрама терапевт. Телефон за връзка: 0899 582386.
Образование
Завършва магистратура по Клинична психология в СУ "Св. Климент Охридски" през 2002 г. с тема на дипломната работа "Когнитивно-поведенческа терапия при наркомании".
През 2009 г. завършва докторантура по Клинична психология към СУ "Св. Климент Охридски" с тема на дисертацията "Стратегии за справяне при жени, преживели домашно насилие".
Допълнителни квалификации
- Курс по краткосрочна терапия - 1999 г.;
- Психодрама терапевт - обучение 2000-2007 г.;
- Обучения за работа с хора, преживели насилие;
- Член на Дружество на психолозите в България и Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България.
Биография
От 1999 г. до 2006 г. Краси Ковачева работи в Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа към Фондация "Асоциация Анимус". През 2013 г. и 2014 г. работи към Център "Минерва", а от 2013 г. до момента е част от Сдружение за развитие на психосоциалната рехабилитация в България. Работи в частен кабинет и по проекти.
Владее английски и руски език.
Потвърдени мнения на пациенти
Обща оценка
Бързо обслужване
Отношение
Обща оценка
Бързо обслужване
Отношение
Частен кабинет Краси Ковачева
София
ул. Шипка 35
Събота
15.12.2018
12:00
зает
13:00
зает
14:00
зает
15:00
зает
Неделя
16.12.2018
Цени:
Консултация: 30 лв.
Допълнителна информация:
Консултацията е с продължителност 50 мин.