Д-р Наталия Спасова, дм

Кардиолог

10 - 15 години опит
София
Най-ранен възможен час:

Обща информация

Д-р Наталия Спасова е специалист кардиолог в София с над 10 години опит и професионални интереси в областта на неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, ехокардиография, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, определяне на сърдечно-съдовият риск. Д-р Спасова има над 20 научни публикации в български и международни списания. Д-р Спасова не преглежда деца.
Образование
Завършва Медицински университет Плевен през 2007 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2013 г. През 2012 г. успешно защитава дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“ и придобива научна степен Доктор.
Допълнителни квалификации
- 2013 г. - Сертификат за Ехокардиография;
- Преминава редица курсове на обучение по специалността в България и чужбина;
- Над 10 участия в международни и национални конгреси и семинари по специалността.
Биография
За периода от 2008 г. до 2011 г. д-р Спасова е докторант в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ София. От 2013 г. е асистент, а от 2017 г. главен асистент към катедра по Спешна медицина на Медицински Университет София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. От 2018 г. д-р Спасова е част от екипа специалисти на МБАЛ Вита София.
Повече информация
vita.bg
Потвърдени мнения на пациенти
Обща оценка
Време за изчакване
Отношение
Много внимателна, вежлива и прецизна.
София
ул. Филип Кутев 10
Телефон: 024522000, 0889922000
Четвъртък
21.03.2019
15:00
зает
15:30
зает
16:00
зает
16:30
зает
17:00
зает
17:30
зает
18:00
зает
18:30
зает
Петък
22.03.2019
Събота
23.03.2019
Допълнителна информация:
Моля, носете с Вас на прегледа предходната медицинска документация, с която разполагате.